Main Content CTA Title

Addysg ac Athrawon

Mae Chwaraeon Cymru yn gweithio’n agos gyda’r sector addysgu yng Nghymru i ddarparu cyngor, adnoddau a chyllid i ddatblygu unigolion actif sy’n gallu mwynhau chwaraeon am oes.

Mae ein gwaith ar gyfer pob math o amgylcheddau addysg. Mae ysgolion yn hynod bwysig, ond felly hefyd meithrinfeydd, colegau, sefydliadau addysg uwch ac eraill sy’n darparu dysgu mewn gwahanol gamau ym mywyd person.

Mae ein hamcan yn syml – pob person yng Nghymru yn Llythrennog yn Gorfforol.

Prif Gynnwys

Llythrennedd Corfforol

Mae ein hamcan yn syml – pob person yng Nghymru yn Llythrennog yn Gorfforol. Beth yw Llythrennedd Corfforol? Sgiliau Corfforol + Hyder + Cymhelliant + Gwybodaeth + Dealltwriaeth = Llythrennedd Corfforol

Read more