Skip to main content

Gweithgarwch Uwch

Mae bod yn actif yn ffordd o fyw a dydych chi ddim yn mynd i adael i bandemig eich rhwystro chi. Os ydych chi’n cymryd rhan mewn chwaraeon yn rheolaidd ac os oes gennych chi lefelau ffitrwydd uchel, rydych chi wedi dod i’r lle iawn. 

Rydyn ni’n darparu ar gyfer eich holl anghenion ymarfer dwys – a’r cyfan yn niogelwch eich cartref eich hun. Cewch eich arwain yn ystod y cyfnod yma o gyfyngiadau gan rai o oreuon y maes – gan gynnwys rhai o sêr chwaraeon gorau’r genedl.

Mae gwybodaeth a sesiynau ar gael yma gan Chwaraeon Cymru a’n partneriaid ni. 

Bydd diweddariadau’n cael eu hychwanegu’n ddyddiol. 

Rhannwch eich cynnwys gyda ni drwy ei anfon ar e-bost i [javascript protected email address]  

Mwy o ymarferion ar lefel uwch i roi cynnig arnyn nhw...

 

Ymarfer cryfder a chyflyru o athletau Cymru (mae hwn yn cysylltu â chynnwys ffilm allanol).

 

Mae’r gylched fer, gyflym yma’n un o ‘Sesiynau Lockdown’ diweddaraf Athletau Cymru (mae hwn yn cysylltu â chynnwys ffilm allanol).

 

Her 30:7 gan Academi Cryfder Cymru (mae hwn yn cysylltu â chynnwys ffilm allanol).

Chwilio am rywbeth ychydig yn haws?

Gweithgarwch Ysgafn

I lawer, mae’r cyfyngiadau’n golygu nad ydym yn symud gymaint. Os nad ydych chi’n actif iawn, mae gennym…

Darllen Mwy

Gweithgarwch Cyffredinol

Cael anhawster ymarfer yn ystod y cyfyngiadau hyn? Peidiwch â phoeni, mae gennym ni lawer o syniadau…

Darllen Mwy

y sgwrs - Edrych ar ôl eich iechyd meddwl

NEWYDDION DIWEDDARAF - #CymruActif

Gŵyl Chwaraeon Anabledd Cymru yn rhoi miloedd o gyfleoedd i roi cynnig ar chwaraeon para

Mae Harrison Walsh yn annog pobl anabl eraill i gymryd rhan yng Ngŵyl Para Chwaraeon Abertawe yr haf…

Darllen Mwy

Cymuned Fwslimaidd yn mwynhau criced hanner nos yn ystod Ramadan

Roedd sesiynau hwyr y nos yn caniatáu i Fwslimiaid chwarae criced ar ôl torri eu hympryd.

Darllen Mwy

Sbotolau Partner: Street Games

Mae Street Games wedi trefnu i bron i 500 o bobl ifanc o Gymru fod yn Gemau'r Gymanwlad.

Darllen Mwy