Skip to main content
  1. Hafan
  2. Be Active Wales Fund
  3. Bod yn actif gartref

Bod yn actif gartref

I lawer, mae’r pandemig wedi golygu treulio mwy o amser gartref. 

Hyd yn oed wrth i rai chwaraeon a chyfleusterau ailagor, mae gweithio o gartref yn golygu llai o gyfleoedd i symud yn aml.                  

Peidiwch ag ofni! Mae gennym ni lond gwlad o syniadau i’ch cael chi i symud gartref.

Os ydych chi eisiau gwneud ymarfer ysgafn neu ddwys, mae gennym ni drefn addas i chi. 

O bob rhan o’r byd chwaraeon yng Nghymru ... mae arbenigwyr, athletwyr ac wynebau enwog wedi dod at ei gilydd i helpu’r genedl. Yma mae llond gwlad o adnoddau ar gael i chi ar gyfer ymarfer a chynnal cymhelliant gartref.

YMARFERION GARTREF

Gweithgarwch Ysgafn

I lawer, mae’r cyfyngiadau’n golygu nad ydym yn symud gymaint. Os nad ydych chi’n actif iawn, mae gennym…

Darllen Mwy

Gweithgarwch Cyffredinol

Cael anhawster ymarfer yn ystod y cyfyngiadau hyn? Peidiwch â phoeni, mae gennym ni lawer o syniadau…

Darllen Mwy

Gweithgarwch Uwch

Mae bod yn actif yn ffordd o fyw a dydych chi ddim yn mynd i adael i bandemig eich rhwystro chi. Os…

Darllen Mwy

Y SGWRS – CYMRYD GOFAL O’CH IECHYD MEDDWL

Video still: taking care of your mental health during lockdown