Skip to main content

Gweithgarwch Cyffredinol

  1. Hafan
  2. Be Active Wales Fund
  3. Gweithgarwch Cyffredinol

Cael anhawster ymarfer yn ystod y cyfyngiadau hyn? 

Peidiwch â phoeni, mae gennym ni lawer o syniadau i gael eich calon i bwmpio ac i lenwi eich corff gydag endorffinau hapus. 

Cysylltwch â ni a does dim esgus i roi ymarfer corff i’r naill ochr. Dan do neu yn yr ardd – rydyn ni yma i’ch cefnogi chi! 

Mae ein harbenigwyr – ac ambell wyneb enwog – yma i’ch cadw chi’n symud. 

Yma, cewch hyd I wybodaeth a sesiynau gan Chwaraeon Cymru a’n partneriaid. Byddwn yn diweddaru’r cynnwys yn ddyddiol. Rhannwch eich cynnwys â ni drwy ebostio [javascript protected email address]

Mwy o ymarferion cyffredinol i roi cynnig arnyn nhw...

 

Mae ymgyrch #YnHynGydanGilydd Chwaraeon Anabledd Cymru yn cynnwys llawer o ymarferion cartref, gan gynnwys yr un yma gan Nathan Stephens (mae hwn yn cysylltu â chynnwys ffilm allanol).

 

Dosbarth pilates yn sefyll am 25 munud gyda hyfforddwr ffitrwydd Canolfan Genedlaethol Chwaraeon Cymru, Louise Shephard (mae hwn yn cysylltu â chynnwys ffilm allanol).

 

Sesiwn ffitrwydd i’r teulu gyda Rae Carpenter o raglen Ffit Cymru ar S4C (mae hwn yn cysylltu â chynnwys ffilm allanol).

 

Ymarfer cryfder craidd y gallwch chi ei wneud yn eich cartref neu eich gardd gan Strength Academy Wales (mae hwn yn cysylltu â chynnwys ffilm allanol).

 

Dilynwch drefn ffitrwydd stryd gydag UDoItDance (mae hwn yn cysylltu â chynnwys ffilm allanol).

 

Hyfforddwch fel Jedi gyda Jade Jones a Change4Life (mae hwn yn cysylltu â chynnwys ffilm allanol).

Beth am rhoi tro ar rhywbeth symlach neu galetach?

Gweithgarwch Ysgafn

I lawer, mae’r cyfyngiadau’n golygu nad ydym yn symud gymaint. Os nad ydych chi’n actif iawn, mae gennym…

Darllen Mwy

Gweithgarwch Uwch

Mae bod yn actif yn ffordd o fyw a dydych chi ddim yn mynd i adael i bandemig eich rhwystro chi. Os…

Darllen Mwy

Pam bod gwneud gweithgarwch yn beth da i wneud?

Er bod llawer ohonom ni’n aros yn y tŷ ar hyn o bryd nid yw hynny’n golygu na allwn ni ymarfer. 

Does dim ots pwy ydych chi na faint ydych chi’n ymarfer fel rheol, mae hwn yn gyfnod heriol i bawb yng Nghymru.                

Fel mae pawb wir angen eu hiechyd a’u lles i’w gwarchod yn ystod bygythiad y coronafeirws, rydyn ni’n gorfod delio â chyfyngiadau difrifol ar ein bywydau bob dydd. 

Ond mae newyddion da yng nghanol y digalondid. Mae nid yn unig yn bosib i bawb wneud rhyw fath o ymarfer a chynnwys hynny yn eu trefn ddyddiol ond hefyd mae llawer o unigolion a grwpiau ar gael i helpu. 

Felly hyd yn oed os nad oeddech chi pur anaml yn codi oddi ar y soffa cyn i’r pandemig gychwyn, nawr yw’r amser i fod yn garedig gyda chi eich hun. Codwch oddi ar y soffa a dechrau symud – yn ysgafn i ddechrau – a bydd eich corff a’ch meddwl yn elwa.     

Mae siarad gyda rheiny sy'n agos atoch yn gallu helpu'r iechyd meddwl hefyd.  Gwyliwch Sioned Dafydd yn trafod iechyd meddwl gyda un o Seicolegwyr Chwaraeon Cymru, Chris Beaumont, Jazz Carlin a Jamie Baulch...

NEWYDDION DIWEDDARAF - #CymruActif

Gŵyl Chwaraeon Anabledd Cymru yn rhoi miloedd o gyfleoedd i roi cynnig ar chwaraeon para

Mae Harrison Walsh yn annog pobl anabl eraill i gymryd rhan yng Ngŵyl Para Chwaraeon Abertawe yr haf…

Darllen Mwy

Cymuned Fwslimaidd yn mwynhau criced hanner nos yn ystod Ramadan

Roedd sesiynau hwyr y nos yn caniatáu i Fwslimiaid chwarae criced ar ôl torri eu hympryd.

Darllen Mwy

Sbotolau Partner: Street Games

Mae Street Games wedi trefnu i bron i 500 o bobl ifanc o Gymru fod yn Gemau'r Gymanwlad.

Darllen Mwy