Skip to main content

Gweithgarwch Ysgafn

I lawer, mae’r cyfyngiadau’n golygu nad ydym yn symud gymaint. Os nad ydych chi’n actif iawn, mae gennym ni rai ymarferion ysgafn y gallwch chi roi cynnig arnyn nhw gartref. 

Mae’r rhain ar gyfer pobl sy’n newydd i ymarfer efallai, a’r rhai sydd eisiau dechrau’n araf cyn adeiladu eu ffitrwydd. 

Mae neilltuo amser i weithio ar eich hyblygrwydd a’ch cryfder ac i wella eich cydbwysedd yn ffordd wych o roi patrwm i’ch diwrnod. Gall fod yn hwb eithriadol bositif hefyd. Rhowch gynnig arni!

Yma, cewch hyd I wybodaeth a sesiynau gan Chwaraeon Cymru a’n partneriaid. Byddwn yn diweddaru’r cynnwys yn ddyddiol. Rhannwch eich cynnwys â ni drwy ebostio [javascript protected email address]

Mwy o ymarferion ysgafn i roi cynnig arnyn nhw..

 

Yn arbennig ar gyfer Pobl Hŷn, mae’r ymarfer cartref yma gan Strength Academy Wales wedi’i gynllunio i ddatblygu cryfder y coesau, symudedd a balans (mae hwn yn cysylltu â chynnwys ffilm allanol).

 

Dilynwch sesiwn tai chi braf gyda’r Canolfannau Byw’n Iach (mae hwn yn cysylltu â chynnwys ffilm allanol).

Chwilio am rywbeth ychydig yn anoddach?

Gweithgarwch Cyffredinol

Cael anhawster ymarfer yn ystod y cyfyngiadau hyn? Peidiwch â phoeni, mae gennym ni lawer o syniadau…

Darllen Mwy

Gweithgarwch Uwch

Mae bod yn actif yn ffordd o fyw a dydych chi ddim yn mynd i adael i bandemig eich rhwystro chi. Os…

Darllen Mwy

Pam bod gwneud gweithgarwch yn beth da i wneud?

Er bod llawer ohonom ni’n aros yn y tŷ ar hyn o bryd nid yw hynny’n golygu na allwn ni ymarfer. 

Does dim ots pwy ydych chi na faint ydych chi’n ymarfer fel rheol, mae hwn yn gyfnod heriol i bawb yng Nghymru.                

Fel mae pawb wir angen eu hiechyd a’u lles i’w gwarchod yn ystod bygythiad y coronafeirws, rydyn ni’n gorfod delio â chyfyngiadau difrifol ar ein bywydau bob dydd. 

Ond mae newyddion da yng nghanol y digalondid. Mae nid yn unig yn bosib i bawb wneud rhyw fath o ymarfer a chynnwys hynny yn eu trefn ddyddiol ond hefyd mae llawer o unigolion a grwpiau ar gael i helpu. 

Felly hyd yn oed os nad oeddech chi pur anaml yn codi oddi ar y soffa cyn i’r pandemig gychwyn, nawr yw’r amser i fod yn garedig gyda chi eich hun. Codwch oddi ar y soffa a dechrau symud – yn ysgafn i ddechrau – a bydd eich corff a’ch meddwl yn elwa.     

Mae siarad gyda rheiny sy'n agos atoch yn gallu helpu'r iechyd meddwl hefyd.  Gwyliwch Sioned Dafydd yn trafod iechyd meddwl gyda un o Seicolegwyr Chwaraeon Cymru, Chris Beaumont, Jazz Carlin a Jamie Baulch...

NEWYDDION DIWEDDARAF - #CymruActif

Gŵyl Chwaraeon Anabledd Cymru yn rhoi miloedd o gyfleoedd i roi cynnig ar chwaraeon para

Mae Harrison Walsh yn annog pobl anabl eraill i gymryd rhan yng Ngŵyl Para Chwaraeon Abertawe yr haf…

Darllen Mwy

Cymuned Fwslimaidd yn mwynhau criced hanner nos yn ystod Ramadan

Roedd sesiynau hwyr y nos yn caniatáu i Fwslimiaid chwarae criced ar ôl torri eu hympryd.

Darllen Mwy

Sbotolau Partner: Street Games

Mae Street Games wedi trefnu i bron i 500 o bobl ifanc o Gymru fod yn Gemau'r Gymanwlad.

Darllen Mwy