Skip to main content

Iechyd A Lles Y Meddwl

  1. Hafan
  2. Be Active Wales Fund
  3. Iechyd A Lles Y Meddwl

Gadewch i ni eich helpu chi i gadw’n bositif yn ystod pandemig Covid-19.

Mae gennym ni gyngor i’ch helpu chi i ddelio â’r normal newydd a rheoli eich iechyd meddwl. 

Rhowch gynnig ar ein ryseitiau hawdd a llawn maeth gan ein tîm maeth mewnol ni. 

A thiwniwch i mewn i’n sgyrsiau fideo ar Zoom gyda seicolegwyr Chwaraeon Cymru ac ambell wyneb cyfarwydd! Rydyn ni i gyd yn hyn gyda’n gilydd ac rydyn ni yma i chi.  

Yma, cewch hyd I wybodaeth a sesiynau gan Chwaraeon Cymru a’n partneriaid. Byddwn yn diweddaru’r cynnwys yn ddyddiol. Rhannwch eich cynnwys â ni drwy ebostio [javascript protected email address]  

Dyma un o brif seicolegwyr chwaraeon Chwaraeon Cymru yn rhannu ei chyngor arbennigol am sut i ymdopi a cwarantîn yn ystod Coronafeirws.

Dyma'r Seicolegwr Louise Jones o Chwaraeon Cymru yn rhannu cyngor am sut i gefnogi eich iechyd meddwl yn ystod pandemig y Coronafeirws.

 

ADNODDAU