Skip to main content

Ailddechrau chwaraeon a gweithgareddau ar ôl y cyfyngiadau symud

  1. Hafan
  2. Be Active Wales Fund
  3. Ailddechrau chwaraeon a gweithgareddau ar ôl y cyfyngiadau symud

Mae llacio rhai cyfyngiadau symud yn golygu y gall rhai chwaraeon ailddechrau.               

Ond rhaid i bob camp a gweithgaredd sy’n dychwelyd gydymffurfio â meini prawf a chanllawiau Llywodraeth Cymru a’r CRhC. 

Mae cyngor Llywodraeth Cymru yn amlinellu mesurau a chanllawiau y mae’n ofynnol i CRhC eu rhoi ar waith er mwyn sicrhau dychwelyd yn ddiogel at chwaraeon yn ystod pandemig Covid-19. 

Mae’n bwysig ein bod ni i gyd yn deall ein swyddogaethau a’n cyfrifoldebau er mwyn sicrhau dychwelyd diogel at chwaraeon – gwybod beth sy’n cael ei ganiatáu, pwy sy’n gyfrifol am sicrhau diogelwch cyhoeddus, a sut gallwn ni i gyd chwarae ein rhan mewn sicrhau diogelwch pawb o’n cwmpas ni.
 

MEINI PRAWF AR GYFER AILDDECHRAU CHWARAEON – GAN LYWODRAETH CYMRU

Mae Llywodraeth Cymru wedi dweud y caiff gweithgareddau awyr agored trefnus ailddechrau eto, dim ond os yw’r meini prawf canlynol yn cael eu bodloni’n llawn:

  • Mae’r gweithgarwch yn cynnwys dim mwy na 30 o bobl
  • Mae cyfarwyddyd Llywodraeth Cymru yn cael ei weithredu yn llawn gan y CRhC perthnasol*
  • Mae’r CRhC perthnasol yn darparu cynllun gweithredu ar gyfer y gamp, gyda’r gweithgarwch yn digwydd o dan oruchwyliaeth y CRhC yn unig a chan gadw at ei gyngor*
     

* Hyd yn oed os yw gweithgaredd yn cael ei gynnal y tu hwnt i oruchwyliaeth CRhC camp, rhaid iddo gydymffurfio â meini prawf a chyfarwyddyd y Llywodraeth. 

 

YMCHWILIO I CRhC

Mae cyfarwyddyd Llywodraeth Cymru ar ddychwelyd at chwaraeon yn pwysleisio CRhC (Cyrff Rheoli Cenedlaethol) fel cyrff sy’n gwneud penderfyniadau allweddol. 

CRhC fydd yn penderfynu pryd a sut gall chwaraeon a gweithgareddau ailddechrau’n ddiogel. 

I gael gwybod sut mae rhai CRhC yn ailddechrau ac i rannu canllawiau, cliciwch yma.