Skip to main content

Statws chwaraeon a gweithgareddau ar ôl y cyfyngiadau symud

  1. Hafan
  2. Be Active Wales Fund
  3. Statws chwaraeon a gweithgareddau ar ôl y cyfyngiadau symud

NODYN PWYSIG: 
Bydd y rheolau cyfredol ar gyfer chwaraeon ac ymarfer yn dibynnu ar y lefel rhybudd yng Nghymru. I gael y cyfarwyddyd diweddaraf ar gyfer chwaraeon a gweithgarwch corfforol yng Nghymru, edrychwch ar ein tudalen ar y cyfarwyddyd diweddaraf ar gymryd rhan mewn chwaraeon ac ymarfer yng Nghymru. 

Aeth Cymru i fewn i Lefel Rhybudd 4 ar ddydd Sadwrn 19 Rhagfyr. NI CHANIATEIR gweithgareddau chwaraeon awyr agored a dan do wedi'u trefnu.

 

Mae cyfarwyddyd Llywodraeth Cymru ar ddychwelyd at chwaraeon yn pwysleisio CRhC (Cyrff Rheoli Cenedlaethol) fel cyrff sy’n gwneud penderfyniadau allweddol. 

Dylai CRhC benderfynu pryd a sut gall chwaraeon a gweithgareddau ailddechrau’n ddiogel, yn unol â chanllawiau Llywodraeth Cymru. 

Mae hyn yn golygu y bydd yn ofynnol i bob camp a gweithgaredd trefnus gydymffurfio â chanllawiau’r CRhC perthnasol.

Hefyd bydd rhaid i chi ddilyn y canllawiau hyn wrth wneud cais am grant Paratoi drwy Gronfa Cymru Actif.

DIWEDDARIADAU A CHYFARWYDDYD GAN CRhC

Isod rydyn ni wedi darparu rhai negeseuon allweddol gan rai CRhC, gan gynnwys dolenni at ble gallwch chi gael y diweddariadau a’r cyfarwyddyd diweddaraf. 

Sylwer: Os ydych chi’n CRhC ac os nad ydych chi wedi’ch rhestru isod, cofiwch [javascript protected email address] i’n helpu ni i gasglu’r wybodaeth ddiweddaraf am eich camp neu eich gweithgaredd. 

 

AMERICAN FOOTBALL - BRITISH AMERICAN FOOTBALL ASSOCIATION

ATHLETAU – ATHLETAU CYMRU 

BOCSIO – BOCSIO CYMRU

CANŴIO – CANŴIO CYMRU     

FFENSIO – FFENSIO PRYDAIN

PÊL DROED – CYMDEITHAS BÊL DROED CYMRU  (CBDC)

GYMNASTEG – GYMNASTEG CYMRU           

PÊL RWYD – PÊL RWYD CYMRU

RYGBI – UNDEB RYGBI CYMRU (URC)   

NOFIO – NOFIO CYMRU     

SAETHU TARGEDAU – FFEDERASIWN SAETHU TARGEDAU CYMRU 

TENNIS – CYMDEITHAS TENNIS LAWNT (CTL)