Skip to main content

Sut mae ailddechrau chwaraeon yng Nghymru’n gweithio.

 1. Hafan
 2. Be Active Wales Fund
 3. Sut mae ailddechrau chwaraeon yng Nghymru’n gweithio.

Mae chwaraeon ac ymarfer yn rhan fawr o fywyd pobl yng Nghymru.                 

Mae hanner yr oedolion yn cymryd rhan unwaith yr wythnos o leiaf. Mae hanner y plant yn actif 3+ o weithiau yr wythnos.           

Ond nid yw pethau’n normal.
 

Felly, pa waith sy’n cael ei wneud i gael pobl i chwarae?

 

 1. Yn ystod y cyfyngiadau symud, roedd pobl yn cael eu hannog i fod yn actif ac ymarfer unwaith y dydd, gan dynnu sylw at y manteision i iechyd y corff a’r meddwl. 
  Fe ddaeth cartrefi’n gampfeydd! Darllen Mwy.
   
 2. Fe welson ni fod llawer o bobl yn gallu dal ati i fod yn actif... a gwneud mwy nag o’r blaen hyd yn oed. 
  Ond fe wnaeth rhai pobl lai, yn enwedig pobl ifanc. Darllen Mwy.
   
 3. Fe wnaeth pobl ganfod ffyrdd gwahanol a chreadigol o fod yn actif a chadw eu clybiau ar agor ac yn gynaliadwy. Darllen Mwy.
   
 4. Fe wnaethom ni sefydlu grant argyfwng i helpu clybiau cymunedol i ddelio â chanlyniadau ariannol y cyfyngiadau symud. Darllen Mwy.
   
 5. Fe ddaeth sector chwaraeon Cymru at ei gilydd i helpu chwaraeon i ailddechrau mor ddiogel â phosib. 
   
 6. Un grŵp yn edrych ar chwaraeon awyr agored. Darllen Mwy.
   
 7. Un arall yn edrych ar gael cymaint o chwaraeon Elitaidd â phosib i ddechrau.             
  Gyda ffocws bob amser ar ddiogelwch a chadw at ganllawiau’r llywodraeth. Darllen Mwy.
   
 8. A thrydydd grŵp yn edrych ar chwaraeon dan do... 
  Gan ddarparu mynediad i gyfleusterau gyda’r safonau hylendid a diogelwch uchaf. Darllen Mwy.
   
 9. Roedd £4 miliwn o gyllid ar gael i helpu i Ddiogelu a Pharatoi chwaraeon i ailddechrau.
  Mae cronfa #CymruActif ar gael nawr ar gyfer ceisiadau. Darllen Mwy.
   
 10. Roedd yn golygu ein bod wedi cael cyfarfod ein ffrindiau eto, aelodau eraill y tîm
  Mae wedi bod yn wahanol, ond mae llawer ohonom ni wedi rhoi cynnig ar y gamp rydyn ni’n ei hoffi eto. Darllen Mwy.
   
 11. Mae chwaraeon wedi gwneud cynnydd. 
  Rydyn ni’n cyfarfod yn rheolaidd fel sector, a gyda swyddogion Llywodraeth Cymru. Rydyn ni’n darparu cyngor a chefnogaeth.   
   
 12. Ond rydyn ni’n sylweddoli bod y Feirws mewn cyfnod allweddol. 
  Rhaid i ni ddiogelu beth sydd gennym ni.
   
 13. Fe allwn ni Fod yn Actif ... ond hefyd rhaid i ni fod yn ddiogel a chyfrifol. 
  Ni allwn beryglu colli’r holl gynnydd mae chwaraeon wedi’i wneud. 
  Rydyn ni wedi dod mor bell. Darllen Mwy.
   
 14. Rydyn ni eisiau dal ati i ddiogelu chwaraeon, paratoi mwy o weithgareddau i ailddechrau a helpu i ailadeiladu cymaint ag y gallwn ni. 
  Rydyn ni wedi cael £14m gan Lywodraeth Cymru i’n helpu ni i wneud hyn. Darllen Mwy.
   
 15. Gweithio fel tîm yw ein cryfder mawr ni mewn chwaraeon. 
  Os ydych chi eisiau gwybod mwy am y canllaw
  iau diweddaraf, ewch i’n gwefan ni.
  #CymruActif #CadwCymrunDdiogel

Newyddion Diweddaraf

Gŵyl Chwaraeon Anabledd Cymru yn rhoi miloedd o gyfleoedd i roi cynnig ar chwaraeon para

Mae Harrison Walsh yn annog pobl anabl eraill i gymryd rhan yng Ngŵyl Para Chwaraeon Abertawe yr haf…

Darllen Mwy

Cymuned Fwslimaidd yn mwynhau criced hanner nos yn ystod Ramadan

Roedd sesiynau hwyr y nos yn caniatáu i Fwslimiaid chwarae criced ar ôl torri eu hympryd.

Darllen Mwy

Sbotolau Partner: Street Games

Mae Street Games wedi trefnu i bron i 500 o bobl ifanc o Gymru fod yn Gemau'r Gymanwlad.

Darllen Mwy