Skip to main content

Chwaraeon yng Nghymru’n mynd i’r afael â’r cyfyngiadau symud

  1. Hafan
  2. Be Active Wales Fund
  3. Chwaraeon yng Nghymru’n mynd i’r afael â’r cyfyngiadau symud

YN YSTOD Y CYFYNGIADAU SYMUD CENEDLAETHOL, RHANNODD ATHLETWYR PRESENNOL A CHYN ATHLETWYR CYMRU EU CYNGOR AR GYNNAL MEDDYLFRYD POSITIF.

Pŵer pedwar!      

Rygbi, pêl rwyd, athletau a sboncen yn cyfuno wrth i Lloyd Ashley, Nia Jones, Aled Sion Davies a Tesni Evans siarad am yr hyn maen nhw’n ei wneud i gadw’n actif yn gorfforol...

Rhan 1

Rhan 2

Rydw i’n meddwl bod rhaid bod yn fedrus nawr. Dydw i ddim yn anelu am record byd yn yr ardd gefn, dim ond dal ati a gobeithio na fydd gormod o rwd ar yr hen gymalau.
Aled Sion Davies
“Mae fy ngwraig a mi’n defnyddio’r ffôn a thechnoleg arall i gadw mewn cysylltiad gyda’r teulu i gyd ac er ein bod ni’n teimlo braidd yn ynysig ar adegau, fe ddown ni drwyddi. Mae amser gwell i ddod.”
Lynn Davies

Mae’r menig i ffwrdd ... ond mae bod yn actif ar yr agenda o hyd

Fel pob gôl-geidwad, mae Alex Smithies o Glwb Dinas Caerdydd wedi arfer gyda rhywfaint o ynysu. 

Darllen Mwy

Gwylio’r cloc a choginio – bywyd yn nhŷ’r Cabangos

Trefn a gwobrau yw’r ffordd ymlaen yn ystod y cyfyngiadau symud, awgryma amddiffynnwr Dinas Abertawe,…

Darllen Mwy
Rydw i’n meddwl am y tymor yn dechrau eto – dyna sy’n fy nghymell i ar hyn o bryd – i gadw mor heini â phosib er mwyn bod yn barod ar gyfer pan fyddwn ni’n dechrau chwarae eto.
Ben Cabango

Sgwrs am iechyd meddwl

Ymunwch â Jazz Carlin, Jamie Baulch a seicolegydd Chwaraeon Cymru Chris Beaumont wrth iddyn nhw drafod ffyrdd o ofalu am eich iechyd meddwl.