Roeddwn i’n mynd i wneud cais am grant – ydw i’n gallu gwneud hynny nawr? 

Ydych. Rydyn ni’n dal i allu dyfarnu grantiau a buddsoddi arian mewn clybiau a gwirfoddolwyr sydd ei angen. 

Dylech ddarllen yr wybodaeth am y Gist Gymunedol a’r Grantiau Datblygu i gael gwybod beth sy’n gymwys. 

Gall y ffordd rydyn ni’n prosesu grantiau – mewn partneriaeth ag awdurdodau lleol a chyrff rheoli – newid ychydig oherwydd yr heriau cynyddol rydyn ni a’r sector yn eu hwynebu oherwydd y Coronafeirws, ond rhywbeth i ni, nid chi, boeni yn ei gylch yw hynny. 

Dylech ddilyn y broses ymgeisio ar gyfer pob grant, gofyn am gyngor gan y swyddog grantiau yn eich awdurdod lleol neu eich Corff Rheoli Cenedlaethol, ac ymgeisio gan ddefnyddio System Ymgeisio am Grantiau Chwaraeon Cymru. 

Rydym yn cynghori yn gryf eich bod yn siarad â swyddog grantiau’r awdurdod lleol cyn gwneud cais i’r Gist Gymunedol. 

A dylech gysylltu â Thîm Grantiau Chwaraeon Cymru cyn mynd ati i wneud cais am Grant Datblygu, drwy anfon e-bost i grant.applications@sport.wales.