Sut mae cymryd rhan? 

Mae tri llun o gymeriadau y gallwch chi eu defnyddio. Gallwch liwio un neu’r tri.         

Llun 1 y Gystadleuaeth

Llun 2 y Gystadleuaeth

Llun 3 y Gystadleuaeth

Argraffwch y llun a’i liwio. Neu fe allwch chi ddefnyddio ap neu adnodd meddalwedd i liwio’r llun. Dyma’ch cyfle chi i fod yn greadigol. 

Anfonwch lun o’r hyn rydych chi wedi’i greu i:

communications@sport.wales

neu

Rhannwch eich llun ar Twitter a defnyddio’r hashnod #CymruActif neu #BeActiveWales 

neu

Tagiwch sportwales ar Facebook.

Rhaid cystadlu erbyn hanner dydd, dydd Mercher 6ed Mai. Ni fydd unrhyw ymgais sy’n cael ei derbyn ar ôl y dyddiad yma’n cael ei hystyried. 

Telerau ac Amodau

  1. Mae’r gystadleuaeth yn agored i blant hyd at 11 oed sy’n byw yng Nghymru.
  2. Bydd yr ymgais fuddugol yn cael ei dewis ar hap.
  3. Dylai’r ymgais gael ei chyflwyno gan oedolyn (18 oed neu hŷn) ar ran yr ymgeisydd.
  4. Mae penderfyniad Chwaraeon Cymru yn derfynol.
  5. Drwy gystadlu, rydych yn rhoi hawl i ni ddefnyddio eich ymgais i hybu chwaraeon.

AG gartref - beth mae plant ei eisiau?

Rhywfaint o wybodaeth o’r Arolwg ar Chwaraeon Ysgol...

Darllen Mwy

Aml-Sgiliau a Champau’r Ddraig – Adnoddau

Mae adnoddau Aml-Sgiliau a Champau’r Ddraig ar gyfer plant 7 i 11 oed yn yr ysgol gynradd.Mae ethos…

Darllen Mwy

Chwarae i Ddysgu – Adnoddau

Chwarae i Ddysgu yw ein dull ni o helpu plant 3 i 7 oed i fod yn actif yn gorfforol.     …

Darllen Mwy