Skip to main content
  1. Hafan
  2. Newyddion, Straeon a Digwyddiadau
  3. Newyddion, Erthyglau ac Ymgyrchoedd
  4. CHWARAEON CYMRU YN LANSIO CYFRES NEWYDD AR-LEIN ‘CALON CHWARAEON CYMRU’ I DDANGOS Y GORAU MEWN CHWARAEON YNG NGHYMRU – I DDATHLU 25 MLYNEDD O’R LOTERI GENEDLAETHOL

CHWARAEON CYMRU YN LANSIO CYFRES NEWYDD AR-LEIN ‘CALON CHWARAEON CYMRU’ I DDANGOS Y GORAU MEWN CHWARAEON YNG NGHYMRU – I DDATHLU 25 MLYNEDD O’R LOTERI GENEDLAETHOL

21/11/2019

Heddiw mae Chwaraeon Cymru yn lansio pennod gyntaf sioe ar-lein newydd sbon, Calon Chwaraeon Cymru, i arddangos a dathlu’r amrywiaeth enfawr o chwaraeon sy’n cael eu cynnal ledled y wlad.

Mae Calon Chwaraeon Cymru yn fformat newydd i Chwaraeon Cymru ac mae’n adrodd straeon am y clybiau chwaraeon rhagorol ar lawr gwlad mae miloedd o bobl yn mynd iddynt ledled Cymru.

Mae’r bennod gyntaf yn rhoi sylw i Glwb Bocsio Tiger Bay, clwb cymunedol yng nghalon Butetown, sydd – diolch i grant y Loteri Genedlaethol gan Chwaraeon Cymru – wedi datblygu o ddim ond pedwar o fechgyn yn mynychu i fod yn lleoliad pwysig iawn yn yr ardal, gan ddenu hyd at 150 o focswyr bob wythnos o amrywiaeth enfawr o gefndiroedd gwahanol yn y gymuned amrywiol yma.

Cawn broffil Clwb Beicio Hiraethog hefyd, sef clwb beicio tra gwahanol yng Nghonwy sy’n defnyddio e-feiciau i roi ychydig o help i bobl a fyddai’n cael anwsterau fel rheol yn ceisio beicio i fyny bryniau heriol yr ardal. Mae’r cyflwynydd Dan Jardine yn rhoi cynnig ar y beiciau ei hun ac yn cael gweld sut mae mynd allan ar gefn beic i’r awyr iach wedi newid bywyd un aelod o’r clwb, Noreen, oedd yn methu ymarfer cyn hynny oherwydd problemau gyda’i phen-glin.

Yn olaf, mae Mica Moore yn edrych ar beth sydd ei angen i fod yn chwaraewr bowls elitaidd, drwy siarad â chwaraewraig ryngwladol Cymru, Sara Nicholls, am y gwahaniaeth mae cyllid y Loteri Genedlaethol wedi’i olygu iddi hi, a sut mae’r gefnogaeth mae’n ei chyllido drwy Chwaraeon Cymru wedi galluogi iddi hi a’i chyd-fowlwyr o Gymru gystadlu yn erbyn goreuon y byd yn eu camp.

Bydd yr ail bennod yn cael ei lansio ddydd Llun 25ain Tachwedd.

Dywedodd Sarah Powell, Prif Weithredwr Chwaraeon Cymru: “Mae Calon Chwaraeon Cymru yn rhywbeth newydd sbon gan Chwaraeon Cymru ac rydw i’n hynod falch ein bod ni’n gallu arddangos ochr i chwaraeon yng Nghymru sydd ddim yn cael proffil uchel iawn fel rheol. Mae’r straeon sy’n cael eu hadrodd yn galonogol ac yn dangos sut mae gwaith partneriaeth a chyllid y Loteri Genedlaethol yn helpu chwaraeon i ffynnu ledled Cymru. Rydw i’n edrych ymlaen at weld y bennod nesaf!”

Mae posib gwylio pennod gyntaf Calon Chwaraeon Cymru yma.