Skip to main content

Cymryd Rhan mewn Chwaraeon ac Ymarfer yng Nghymru – y Cyfarwyddyd

  1. Hafan
  2. Newyddion, Straeon a Digwyddiadau
  3. Newyddion, Erthyglau ac Ymgyrchoedd
  4. Cymryd Rhan mewn Chwaraeon ac Ymarfer yng Nghymru – y Cyfarwyddyd

Wedi'i ddiweddaru Dydd Gwener 28ain Ionawr 2022

Mae Cymru wedi symud yn ôl i Lefel Rhybudd Sero am 6am ar 28 Ionawr 2022. 

Mae canllawiau cyffredinol i gyflogwyr, busnesau a sefydliadau a’r cardiau gweithredu mesurau rhesymol penodol i’r sector ar gael yma.

Mae canllawiau i'r cyhoedd a Chwestiynau Cyffredin ar gael drwy ddilyn y ddolen hon hefyd.

MWY O WYBODAETH

Gallwch ddarllen mwy am Lefel Rhybudd 2 ar wefan Llywodraeth Cymru yn ogystal â’r Cyfarwyddyd Chwaraeon a Hamdden

Byddwn yn diweddaru ein canllawiau cyn gynted ag y bydd gwybodaeth ar gael.

NODYN PWYSIG: Rhaid i chi ddilyn canllawiau swyddogol eich corff rheoli i ailddechrau cynnal gweithgareddau wedi'u trefnu.

Os yw pandemig Covid-19 wedi rhoi eich clwb cymunedol, eich sefydliad neu eich grŵp mewn perygl ariannol, mae cefnogaeth ariannol ar gael drwy ein Cronfa Cymru Actif.

Newyddion Diweddaraf

Gŵyl Chwaraeon Anabledd Cymru yn rhoi miloedd o gyfleoedd i roi cynnig ar chwaraeon para

Mae Harrison Walsh yn annog pobl anabl eraill i gymryd rhan yng Ngŵyl Para Chwaraeon Abertawe yr haf…

Darllen Mwy

Cymuned Fwslimaidd yn mwynhau criced hanner nos yn ystod Ramadan

Roedd sesiynau hwyr y nos yn caniatáu i Fwslimiaid chwarae criced ar ôl torri eu hympryd.

Darllen Mwy

Sbotolau Partner: Street Games

Mae Street Games wedi trefnu i bron i 500 o bobl ifanc o Gymru fod yn Gemau'r Gymanwlad.

Darllen Mwy