Skip to main content

Cymryd Rhan mewn Chwaraeon ac Ymarfer yng Nghymru – y Cyfarwyddyd

  1. Hafan
  2. Newyddion, Straeon a Digwyddiadau
  3. Newyddion, Erthyglau ac Ymgyrchoedd
  4. Cymryd Rhan mewn Chwaraeon ac Ymarfer yng Nghymru – y Cyfarwyddyd

DIWEDDARWYD AR 15FED GORFFENNAF 2021

Mae Cymru yn parhau i wneud cynnydd wrth symud tuag at Lefel Rhybudd 0, gan ddarparu cyfleoedd cynyddol ar gyfer chwaraeon a gweithgarwch corfforol.

O ddydd Sadwrn 17eg Gorffennaf ymlaen, mae'r cyfyngiadau cyfreithiol ar nifer y bobl sy'n gallu ymgynnull yn yr awyr agored yn cael eu dileu. Rhaid cynnal asesiadau risg a gweithredu mesurau rhesymol. Gellir cynnal digwyddiadau dan do wedi'u trefnu ar gyfer hyd at 1,000 yn eistedd neu 200 yn sefyll. Gall rinciau iâ, canolfannau hamdden a chyfleusterau dan do ailagor hefyd.

MWY O WYBODAETH

Gallwch ddarllen y canllawiau a'r diweddariadau diweddaraf ar wefan Llywodraeth Cymru yn ogystal â'r Canllawiau chwaraeon a hamdden.

Byddwn yn diweddaru ein canllawiau cyn gynted ag y bydd gwybodaeth ar gael.

NODYN PWYSIG: Rhaid i chi ddilyn canllawiau swyddogol eich corff rheoli i ailddechrau cynnal gweithgareddau wedi'u trefnu.

Os yw pandemig Covid-19 wedi rhoi eich clwb cymunedol, eich sefydliad neu eich grŵp mewn perygl ariannol, mae cefnogaeth ariannol ar gael drwy ein Cronfa Cymru Actif.

Newyddion Diweddaraf

Hyfforddwyr Cymru yn Tokyo 2020

Nid Jake Heyward a Joe Brier oedd yr unig Gymry a oedd yn gobeithio cael effaith pan ddechreuodd y rhaglen…

Darllen Mwy

7 gweithgaredd chwaraeon y gallwch eu mwynhau gyda’r teulu yr haf yma

Beth am fwynhau haf llawn chwaraeon anhygoel i’ch ysbrydoli, a rhoi cyfle i’r teulu cyfan fod ‘Nôl yn…

Darllen Mwy

Harriet Jones: Y babi dŵr o Gaerdydd sy’n barod i gynhyrfu’r dyfroedd

Bydd Harriet Jones yn cystadlu yn ystod penwythnos agoriadol Gemau Olympaidd Tokyo ond dechreuodd y…

Darllen Mwy