Skip to main content

Rhestr Chwaraeon Siôn Corn

Chwilio am anrheg wych y Nadolig yma? Dydyn ni i gyd! 

Yn hytrach na stocio ar sanau (er fe allai pâr chwaraeon da fod yn ddefnyddiol) beth am helpu eich anwyliaid i fod yn actif? 

Dyma grynodeb o anrhegion gwych a phethau bach i lenwi’r hosan i’ch helpu i ddechrau arni. 

ESGIDIAU RHEDEG  

Un amlwg efallai, ond mae llawer o bobl yn dewis yr esgidiau anghywir ac yn dioddef oherwydd hynny.

Ewch at fanwerthwr a fydd yn gallu eich cynghori ar sail pethau fel y gweithgaredd neu siâp y droed. 

Os byddwch yn cael y rhan hon yn gywir, bydd yn ychwanegu cyflymder at eich trefn redeg.

RHAFF SGIPIO

Perffaith i lenwi hosan. Mae rhaff sgipio’n cynnig ymarfer cardio gwych y gellir ei wneud yn unrhyw le bron. Gan ddibynnu ar faint rydych chi eisiau ei wario, gallwch naill ai ddewis model sylfaenol neu un sy'n cyfrif nifer y neidiau yn ogystal â chyfrif faint o galorïau rydych chi'n eu llosgi – cymhelliant ychwanegol i ddal ati i sgipio.

CITIAU YMARFER CORFF YN Y CARTREF

Mae'r rhain yn grêt i ddechreuwyr sydd ddim yn barod i fynd i gampfa neu bobl sydd heb ddigon o amser. Mae peli ymarfer corff, bandiau ymwrthedd, pwysau bach a thrampolinau bach yn ddelfrydol ar gyfer y cartref. Neu gallwch ddewis rhywbeth mwy amgen gyda chit ioga a mat a fideo cyfarwyddyd. Mae digon o fideos ar-lein i'ch helpu chi i gael y gorau o'r pethau rydych yn eu prynu.

CLUSTFFONAU

Mae wedi’i brofi bod ymarfer i gerddoriaeth yn gwneud yr holl beth yn fwy pleserus a bod amser yn mynd yn gyflymach. Cadwch lygad am rai sydd wedi'u cynllunio gyda ffitrwydd mewn golwg, yn enwedig modelau di-wifr y gellir eu cysylltu drwy Bluetooth i ffôn neu ddyfais arall.