Skip to main content

Elinor Barker - Beicio

Beiciwr, Elinor Barker fel merch ifanc gyda Maindy Flyers

Enw: Elinor Barker
Ganwyd yn: Caerdydd, Cymru
Ysgol(ion): Ysgol Uwchradd Llanisien 
Clwb (Clybiau): Flyers Maendy, Ajax Caerdydd
Cystadleuaeth: Gweithgaredd Tîm
Chwaraeon Eraill: Nofio 
Profiad Olympaidd: Rio 2016 (Aur)
Medalau: Gemau Olympaidd (Aur 2016), Gemau’r Gymanwlad (Aur 2018, Arian ac Efydd 2014), Pencampwriaethau Trac y Byd (Aur x 5, Arian x 6 ac Efydd), Pencampwriaethau Ffordd y Byd (Aur 2012 ac Arian 2011) Pencampwriaethau Ewropeaidd (Aur x 8, Arian x 2 ac Efydd)
Anrhydeddau Eraill: MBE, Athletwr Iau y Flwyddyn y BBC

Bydd Elinor yn teimlo’n lwcus iawn i fod yn cystadlu yn ei hail Gemau Olympaidd ar ôl cael ei tharo gan gar yn ôl ym mis Ebrill. A hithau ond wedi gorfod colli wythnos o hyfforddiant, bydd yn gobeithio efelychu ei pherfformiad yn Rio 2016 i gipio medalau Aur cefn wrth gefn yn Tokyo 2020.

Ym mha glwb wnaeth Elinor ddechrau beicio?

Wrth adael gwers nofio gyda'i chwaer, sylwodd Elinor ar feicwyr ar y trac yn Flyers Maendy yn gorffen eu sesiwn. Gan ei bod yn nofiwr gwael yn ôl ei chyfaddefiad ei hun, defnyddiodd feicio fel esgus gyda’i mam i gael rhoi’r gorau i nofio. Dyma pryd ymunodd â'r Flyers.

Dechreuodd beiciwr arall sydd wedi ennill medal Aur Olympaidd i Gymru gyda Flyers Maedy – neb llai na Geraint Thomas.

Un peth doeddech chi ddim yn ei wybod am Elinor Barker

Nid beicio mewn gwirionedd oedd Elinor yn dyheu am gystadlu ynddo yn y Gemau Olympaidd yn ferch ifanc. Ond nofio. Roedd Elinor o'r farn bod nofio yn edrych yn cŵl oherwydd Michael Phelps ac mae'n cyfaddef nad oedd hi'n gwybod beth oedd y Tour de France nes ei bod yn 12 oed.

Ar ba ddyddiadau fydd Elinor yn cystadlu yn Tokyo 2020?

Dydd Llun, Awst 2 - Cymhwyso (07:54 BST)
Dydd Mawrth, Awst 3 - Rhagbrofion (07:30) Rowndiau Terfynol 5-8 (09: 05/09: 12), Ras y Fedal Efydd (09:19) Ras y Fedal Aur (09:26)