Skip to main content

Victoria Thornley - Rhwyfo

Enw: Victoria Thornley
Ganwyd yn: Llanelwy, Cymru
Ysgol(ion): 
Clwb (Clybiau): Clwb Leander
Cystadleuaeth: Rhwyfau Sengl
Chwaraeon Eraill:
Profiad Olympaidd: Llundain 2012 (5ed) Rio 2016 (Arian)
Medalau: Pencampwriaethau’r Byd (Efydd 2011 ac Arian 2017), Pencampwriaethau Ewropeaidd (Efydd 2015, Aur 2017 ac Arian 2021)
Anrhydeddau Eraill:

Gallai fod yn dri thro i Gymro, neu Gymraes, i Victoria wrth iddi geisio cipio medal Aur yn Tokyo 2020. Ar ôl gorffen yn 5ed yn 2012 a symud ymlaen i'r podiwm i ennill arian yn 2016, bydd Victoria â’i golygon ar y brif wobr yn y Gemau Olympaidd.

Ym mha glwb wnaeth Victoria ddechrau rhwyfo?

Dilynodd Victoria lwybr anarferol i rwyfo. Roedd ‘Sporting Giants,’ rhaglen chwilio am dalent, yn chwilio am rwyfwyr posib ac ar ôl i Vicky gymryd rhan mewn cwpl o benwythnosau ar brawf, cafodd ei chofrestru ar y rhaglen World Class Start.

Un peth doeddech chi ddim yn ei wybod am Victoria Thornley

Doedd y cyfyngiadau symud ddim yn garedig wrth Victoria wrth iddi addasu ei hyfforddiant, gan newid o'r cwch i'r beic a thorri ei braich yn y diwedd. Mae'n deg dweud y bydd hi'n hapus i fod yn ôl ar y dŵr yn y Gemau Olympaidd. 

Ar ba ddyddiadau fydd Victoria yn cystadlu yn Tokyo 2020?

Dydd Gwener, Gorffennaf 23 - Rhagbrofion (01.30 BST)
Dydd Sadwrn, Gorffennaf 24 - Repechage (00:30)
Dydd Sul, Gorffennaf 25 - Rownd Gynderfynol E / F (01:20)
Dydd Llun, Gorffennaf 26 - Rowndiau Terfynol (1:00)
Dydd Mawrth, Gorffennaf 27 - Rownd Gynderfynol C / D (00:50)
Dydd Mercher, Gorffennaf 28 - Rownd Gynderfynol A / B (02:58)
Dydd Iau, Gorffennaf 29 - Terfynol F / E (00:30) D (03:26)
Dydd Gwener, Gorffennaf 30 - Terfynol B / C (00:45)
Dydd Gwener, Gorffennaf 30 - Ras y Fedal (01:33)