Skip to main content

Yn y fideo cyntaf yma yn y gyfres ‘Cynyddu Cyfranogiad mewn Ymchwil’, mae’r arbenigwr ymchwil, Laura Korhonen, yn rhannu ei chyngor doeth am sut i annog y bobl briodol i gymryd rhan yn eich ymchwil.

MAE’R CYNNWYS HWN WEDI’I GLOI. BYDD ANGEN I CHI GOFRESTRU AM GYFRIF GYDA CLIP, A CHAEL EICH MYNEDIAD WEDI’I GYMERADWYO, CYN Y GALLWCH WELD Y CYNNWYS.