Skip to main content

Yn y fideo olaf yma yn y gyfres ‘Cynyddu Cyfranogiad mewn Ymchwil’, mae’r arbenigwr ymchwil, Laura Korhonen, yn esbonio beth i’w wneud ar ôl cynnal eich cyfweliad neu eich arolwg. Mae hwn yn gam hanfodol ond mae’n cael ei anghofio’n aml.

MAE’R CYNNWYS HWN WEDI’I GLOI. BYDD ANGEN I CHI GOFRESTRU AM GYFRIF GYDA CLIP, A CHAEL EICH MYNEDIAD WEDI’I GYMERADWYO, CYN Y GALLWCH WELD Y CYNNWYS.