Skip to main content

Cyfathrebu yn y Gymraeg a Chwaraeon

Rydych chi wedi siarad ac rydyn ni wedi gwrando - bydd CLIP yn mynd ar daith am y tro cyntaf! Ymunwch â ni yn y digwyddiad wyneb yn wyneb unigryw yma i ddysgu a rhwydweithio yn y Metropole yn Llandrindod.

Os gwnewch chi siarad â dyn mewn iaith mae’n ei deall, mae hynny’n mynd i’w ben. Os gwnewch chi siarad ag ef yn ei iaith ei hun, mae hynny'n mynd i’w galon
Nelson Mandela

Mae bron i 30% o boblogaeth Cymru yn gallu siarad Cymraeg – mae hynny’n rhan fawr o’r bobl rydyn ni eisiau iddyn nhw gael mwynhad oes o chwaraeon. Yn ôl ein hymchwil, mae siaradwyr Cymraeg yn fwy tebygol o gymryd rhan mewn chwaraeon ac o wirfoddoli na’r rhai sy’n siarad ieithoedd eraill felly maen nhw’n rhan werthfawr o’r seilwaith chwaraeon ac rydyn ni eisiau eu gweld yn cymryd rhan mewn chwaraeon ac yn parhau i wneud hynny. 

Dyma pam ei bod yn bwysig ein bod ni, fel galluogwyr, hwyluswyr a darparwyr chwaraeon yng Nghymru, yn sicrhau ein bod yn cyfathrebu ac yn ymgysylltu â phobl sy’n siarad Cymraeg yn eu mamiaith.