Skip to main content

Geirfa Iaith Gymraeg

EnglishWelsh

Congratulations to xxxx

 

Llongyfarchiadau i xxxx

First medal to …

 

Medal gyntaf i ... 

Another medal to …

 

Medal arall i ... 

First Gold / Silver / Bronze

 

Aur / Arian / Efydd Cyntaf  

What an achievement

 

Camp anhygoel 

She’s done it again!

He’s done it again!

 

Mae hi wedi’i wneud e eto! 

Mae e wedi’i wneud e eto! 

Doing it for Wales

 

Cyflawni dros Gymru 

Brilliant effort

 

Ymdrech ragorol 

@xxx are on fire today

 

@xxx ar dân heddiw     

 

More success for @xxxx

 

Mwy o lwyddiant i @xxxx

Fantastic performance

 

Perfformiad ffantastig!

So close

 

Mor agos 

We were on the edge of our seats watching

 

Roedden ni ar ymyl ein sedd yn gwylio
Good luck @xxxx we’ve got everything crossedPob lwc @xxxx rydyn ni’n croesi popeth      
Great to see such progress! Keep at it!Gwych – edrych ymlaen i weld sut mae pethau’n datblygu!
 New Personal bestRecord Personol Newydd
Good luck – today’s the dayPob lwc – diwrnod mawr heddiw.
Good effort here by XX – on to the next milestoneYmdrech da yma gan XX – ymlaen at y garreg filltir nesaf
Go team! Amadani, tîm!
Inspirational / inspiringYbsrydoledig / ysbrydoliaeth
Disappointed / disappointmentSiomedig / Siom
A big lossColled fawr
Next target / big targetTarged nesaf / targed mawr
AmbitiousUchelgeisiol
Highlights / highlightUchafbwyntiau / uchafbwynt
Great performancePerfformiad arbennig
Great team effortYmdrech da gan y tîm
Entries are open – sign up now / register now / enter nowCofrestrwch nawr 
Make a requestGwnewch gais
Safe travelsSiwrnai saff!
New vacancy / job alertSwydd newydd / Swydd gwag
Under ## teamTîm dan ##
Good morning / afternoonBore da / prynhawn da
Squad announcementCyhoeddiad carfan
AnnouncementCyhoeddiad
Big newsNewyddion pwysig
ImportantPwysig
Coming soon / on the horizonCyn bo hir / ar y gweill
Welsh ChampionshipPencampwriaeth Cymru 
See our website / more info on our websiteEwch i’n gwefan / cewch mwy o wybodaeth ar ein gwefan
Great workGwaith gwych
New challenge / next challengeHer newydd / her nesaf
effortymdrech