Skip to main content

Sut gall gweithio gyda dylanwadwyr a hyrwyddwyr cymunedol a dysgu oddi wrthynt wella eich presenoldeb ar gyfryngau cymdeithasol

Ydych chi’n barod i gyfleu neges eich sefydliad i gynulleidfaoedd newydd? Yn ein sesiwn CLIP, ‘Gweithio gyda dylanwadwyr a hyrwyddwyr cymunedol’, fe ddaethon ni â phanel o ddylanwadwyr arbenigol at ei gilydd i drafod eu profiadau o weithio gyda’r cyfryngau cymdeithasol, a sut maent wedi cydweithio â brandiau a sefydliadau eraill.

Roedd y panel arbenigol yn cynnwys:

Rydyn ni wedi cynnwys eu cyngor gorau isod, fel eich bod yn gallu dechrau adeiladu ar eich presenoldeb ar gyfryngau cymdeithasol gyda help dylanwadwyr yn eich cymuned: