Main Content CTA Title
  1. Hafan
  2. #CYMRUACTIF

#CYMRUACTIF

#CymruActif – eich helpu chi i gadw’n heini a bod yn actif yn ystod pandemig y Coronafeirws. 

Os ydych chi’n barod i fynd yn ôl i gymryd rhan mewn chwaraeon, neu’n gwarchod eich hun gartref o hyd, mae cyngor ac arweiniad ar gael i chi yma ar gyfer bod yn actif. 

Ar gyfer clybiau a sefydliadau sydd wedi cael eu heffeithio gan argyfwng Covid-19, rydyn ni hefyd yn darparu cronfa #CymruActif.

Ydych chi’n barod? Ar eich marciau, byddwch yn barod, ewch ...

Cronfa Cymru Actif

Cefnogaeth i Ddiogelu a Pharatoi chwaraeon cymunedol.

Darllen Mwy