Skip to main content

Gweithgarwch Uwch

Mae bod yn actif yn ffordd o fyw a dydych chi ddim yn mynd i adael i bandemig eich rhwystro chi. Os ydych chi’n cymryd rhan mewn chwaraeon yn rheolaidd ac os oes gennych chi lefelau ffitrwydd uchel, rydych chi wedi dod i’r lle iawn. 

Rydyn ni’n darparu ar gyfer eich holl anghenion ymarfer dwys – a’r cyfan yn niogelwch eich cartref eich hun. Cewch eich arwain yn ystod y cyfnod yma o gyfyngiadau gan rai o oreuon y maes – gan gynnwys rhai o sêr chwaraeon gorau’r genedl.

Mae gwybodaeth a sesiynau ar gael yma gan Chwaraeon Cymru a’n partneriaid ni. 

Bydd diweddariadau’n cael eu hychwanegu’n ddyddiol. 

Rhannwch eich cynnwys gyda ni drwy ei anfon ar e-bost i [javascript protected email address]  

Mwy o ymarferion ar lefel uwch i roi cynnig arnyn nhw...

 

Ymarfer cryfder a chyflyru o athletau Cymru (mae hwn yn cysylltu â chynnwys ffilm allanol).

 

Mae’r gylched fer, gyflym yma’n un o ‘Sesiynau Lockdown’ diweddaraf Athletau Cymru (mae hwn yn cysylltu â chynnwys ffilm allanol).

 

Her 30:7 gan Academi Cryfder Cymru (mae hwn yn cysylltu â chynnwys ffilm allanol).

Chwilio am rywbeth ychydig yn haws?

Gweithgarwch Ysgafn

I lawer, mae’r cyfyngiadau’n golygu nad ydym yn symud gymaint. Os nad ydych chi’n actif iawn, mae gennym…

Darllen Mwy

Gweithgarwch Cyffredinol

Cael anhawster ymarfer yn ystod y cyfyngiadau hyn? Peidiwch â phoeni, mae gennym ni lawer o syniadau…

Darllen Mwy

y sgwrs - Edrych ar ôl eich iechyd meddwl

NEWYDDION DIWEDDARAF - #CymruActif

Stori Arbennig: Y Gemau Olympaidd a Pharalympaidd i athletwyr o Gymru

Profiad gwahanol i athletwyr Olympaidd a Pharalympaidd Cymru yn Tokyo 2021.

Stori Arbennig: Y Gemau Olympaidd a Pharalympaidd i athletwyr o Gymru

O Hong Kong i Hoci Cymru – siwrnai hyfforddi Singh Jasminder Bal

Mae gan Singh Jasminder Bal glip ar-lein ohono’i hun yn cael y gorau ar gôl-geidwad, sydd wedi’i wylio…

Darllen Mwy

Yr aros hir am gystadlu – y camau nesaf i godwyr pwysau Cymru

Mae Hannah Powell ar y llwybr cywir o hyd ar gyfer cyrraedd y podiwm yng Ngemau'r Gymanwlad.

Darllen Mwy