Main Content CTA Title
  1. Hafan
  2. #CYMRUACTIF
  3. Bod yn actif gartref

Bod yn actif gartref

I lawer, mae’r pandemig wedi golygu treulio mwy o amser gartref. 

Hyd yn oed wrth i rai chwaraeon a chyfleusterau ailagor, mae gweithio o gartref yn golygu llai o gyfleoedd i symud yn aml.                  

Peidiwch ag ofni! Mae gennym ni lond gwlad o syniadau i’ch cael chi i symud gartref.

Os ydych chi eisiau gwneud ymarfer ysgafn neu ddwys, mae gennym ni drefn addas i chi. 

O bob rhan o’r byd chwaraeon yng Nghymru ... mae arbenigwyr, athletwyr ac wynebau enwog wedi dod at ei gilydd i helpu’r genedl. Yma mae llond gwlad o adnoddau ar gael i chi ar gyfer ymarfer a chynnal cymhelliant gartref.

Y SGWRS – CYMRYD GOFAL O’CH IECHYD MEDDWL

Chwarae Fideo Video still: taking care of your mental health during lockdown

Arolwg yn datgelu arferion ymarfer yn ystod y cyfyngiadau symud

Dyma wybodaeth ryfeddol am lefelau gweithgarwch y genedl yn ystod y cyfyngiadau symud…

Darllen Mwy