Skip to main content

Cymryd Rhan mewn Chwaraeon ac Ymarfer yng Nghymru – y Cyfarwyddyd

  1. Hafan
  2. Ymgyrch #CYMRUACTIF
  3. Cymryd Rhan mewn Chwaraeon ac Ymarfer yng Nghymru – y Cyfarwyddyd

Mae Cymru wedi bod o dan Lefel Rhybudd 4 ers dydd Sadwrn 19eg Rhagfyr. Mae cyfyngiadau Lefel Rhybudd 4 yn cael eu hadolygu gan Lywodraeth Cymru bob tair wythnos. 

 

Lefel Rhybudd 4

Diweddarwyd 26ain Mawrth 

Gweithgarwch awyr agored

  • Bydd y cyfyngiadau aros yn lleol yn cael eu codi a gall 6 o bobl o 2 aelwyd gyfarfod yn yr awyr agored, gan gadw pellter cymdeithasol.
  • Gall gweithgareddau awyr agored trefnus ailddechrau ar gyfer plant dan 18 oed (neu bawb a oedd dan 18 oed ar 31 Awst 2020). Does dim cyfyngiad ar nifer y plant a’r bobl ifanc sy’n gallu mynychu, ond dylai’r trefnwyr feddwl am y gofod sydd ar gael. Edrychwch ar wybodaeth Llywodraeth Cymru am weithgareddau plant trefnus.
  • Dylid dilyn canllawiau dychwelyd i chwarae’r corff rheoli bob amser.

 

Gweithgarwch dan do

Ni ddylech gymysgu ag unrhyw un y tu allan i'ch cartref dan do. Am eithriadau edrychwch ar wefan Llywodraeth Cymru

Chwaraeon ElitaiddByddai angen i ddigwyddiadau chwaraeon elitaidd gael eu cyfyngu i’r athletwyr hynny sydd wedi cael statws elitaidd gan Chwaraeon Cymru a rhaid i’r trefnwyr sicrhau eu bod wedi cael cymeradwyaeth yr awdurdod lleol perthnasol i agor yr eiddo/cyfleuster.  Bydd chwaraeon proffesiynol a chwaraeon elît yn cael parhau. Bydd gwylwyr yn cael eu gwahardd rhag mynychu digwyddiadau chwaraeon.
 

Gallwch gael mwy o wybodaeth am Lefelau Rhybudd Llywodraeth Cymru.

Edrychwch ar dudalennau Chwaraeon Cymru am ymarferion a gweithgareddau y gallwch eu gwneud gartref.

 

Map ffordd

Ebrill 26 - Gweithgareddau awyr agored trefnus ar gyfer hyd at 30 o bobl. 

Mai 3 - Campfeydd, conolfannau hamdden a chyfleusterau ffitrwydd yn cael ailagor. Hyfforddiant unigol neu un i un (dim dosbarthiadau ymarfer). 

Newyddion Diweddaraf

Stori Arbennig: Y Gemau Olympaidd a Pharalympaidd i athletwyr o Gymru

Profiad gwahanol i athletwyr Olympaidd a Pharalympaidd Cymru yn Tokyo 2021.

Stori Arbennig: Y Gemau Olympaidd a Pharalympaidd i athletwyr o Gymru

O Hong Kong i Hoci Cymru – siwrnai hyfforddi Singh Jasminder Bal

Mae gan Singh Jasminder Bal glip ar-lein ohono’i hun yn cael y gorau ar gôl-geidwad, sydd wedi’i wylio…

Darllen Mwy

Yr aros hir am gystadlu – y camau nesaf i godwyr pwysau Cymru

Mae Hannah Powell ar y llwybr cywir o hyd ar gyfer cyrraedd y podiwm yng Ngemau'r Gymanwlad.

Darllen Mwy