Mwy o ymarferion cyffredinol i roi cynnig arnyn nhw...

Mae ymgyrch #YnHynGydanGilydd Chwaraeon Anabledd Cymru yn cynnwys llawer o ymarferion cartref, gan gynnwys yr un yma gan Nathan Stephens.

Dosbarth pilates yn sefyll am 25 munud gyda hyfforddwr ffitrwydd Canolfan Genedlaethol Chwaraeon Cymru, Louise Shephard.

Sesiwn ffitrwydd i’r teulu gyda Rae Carpenter o raglen Ffit Cymru ar S4C.

Ymarfer cryfder craidd y gallwch chi ei wneud yn eich cartref neu eich gardd gan Strength Academy Wales.

Dilynwch drefn ffitrwydd stryd gydag UDoItDance.

Hyfforddwch fel Jedi gyda Jade Jones a Change4Life.

Beth am rhoi tro ar rhywbeth symlach neu galetach?

Gweithgarwch Ysgafn

I lawer, mae’r cyfyngiadau’n golygu nad ydym yn symud gymaint. Os nad ydych chi’n actif iawn, mae gennym…

Darllen Mwy

Gweithgarwch Uwch

Mae bod yn actif yn ffordd o fyw a dydych chi ddim yn mynd i adael i bandemig eich rhwystro chi. Os…

Darllen Mwy

Pam bod gwneud gweithgarwch yn beth da i wneud?

Er bod llawer ohonom ni’n aros yn y tŷ ar hyn o bryd nid yw hynny’n golygu na allwn ni ymarfer. 

Does dim ots pwy ydych chi na faint ydych chi’n ymarfer fel rheol, mae hwn yn gyfnod heriol i bawb yng Nghymru.                

Fel mae pawb wir angen eu hiechyd a’u lles i’w gwarchod yn ystod bygythiad y coronafeirws, rydyn ni’n gorfod delio â chyfyngiadau difrifol ar ein bywydau bob dydd. 

Ond mae newyddion da yng nghanol y digalondid. Mae nid yn unig yn bosib i bawb wneud rhyw fath o ymarfer a chynnwys hynny yn eu trefn ddyddiol ond hefyd mae llawer o unigolion a grwpiau ar gael i helpu. 

Felly hyd yn oed os nad oeddech chi pur anaml yn codi oddi ar y soffa cyn i’r pandemig gychwyn, nawr yw’r amser i fod yn garedig gyda chi eich hun. Codwch oddi ar y soffa a dechrau symud – yn ysgafn i ddechrau – a bydd eich corff a’ch meddwl yn elwa.     

Mae siarad gyda rheiny sy'n agos atoch yn gallu helpu'r iechyd meddwl hefyd.  Gwyliwch Sioned Dafydd yn trafod iechyd meddwl gyda un o Seicolegwyr Chwaraeon Cymru, Chris Beaumont, Jazz Carlin a Jamie Baulch...

NEWYDDION DIWEDDARAF - #CymruActif

CLWB TAEKWONDO YN BRWYDRO YMLAEN AR GYFER Y DYFODOL: Cronfa Cymru Actif

Bydd unrhyw un sydd wedi mwynhau gwylio Jade Jones, enillydd medal aur Olympaidd dwbl Cymru, yn gwybod…

Darllen Mwy

Ashton Hewitt yn ysgrifennu llythyr agored at eraill sydd wedi'u heffeithio gan hiliaeth

Mae seren rygbi'r Dreigiau Ashton Hewitt wedi ysgrifennu llythyr agored yn gwahodd eraill sydd wedi…

Darllen Mwy

Mwy o gefnogaeth i weithwyr llawrydd chwaraeon

Mae Chwaraeon Cymru wedi ailagor ei Gronfa Gweithwyr Llawrydd Chwaraeon i ddarparu mwy o gymorth ariannol…

Darllen Mwy