Ymarferion cartref #CymruActif

Sicrhau mantais gartref – cadwch yn actif gyda’r ymarferion sydd wedi’u cynllunio gan Chwaraeon Cymru a’r GIG.

Darllen Mwy

Mwy o ymarferion ysgafn i roi cynnig arnyn nhw..

Chwarae Fideo

Yn arbennig ar gyfer Pobl Hŷn, mae’r ymarfer cartref yma gan Strength Academy Wales wedi’i gynllunio i ddatblygu cryfder y coesau, symudedd a balans. 

Chwarae Fideo

Dilynwch sesiwn tai chi braf gyda’r Canolfannau Byw’n Iach.

Pam bod gwneud gweithgarwch yn beth da i wneud?

Er bod llawer ohonom ni’n aros yn y tŷ ar hyn o bryd nid yw hynny’n golygu na allwn ni ymarfer. 

Does dim ots pwy ydych chi na faint ydych chi’n ymarfer fel rheol, mae hwn yn gyfnod heriol i bawb yng Nghymru.                

Fel mae pawb wir angen eu hiechyd a’u lles i’w gwarchod yn ystod bygythiad y coronafeirws, rydyn ni’n gorfod delio â chyfyngiadau difrifol ar ein bywydau bob dydd. 

Ond mae newyddion da yng nghanol y digalondid. Mae nid yn unig yn bosib i bawb wneud rhyw fath o ymarfer a chynnwys hynny yn eu trefn ddyddiol ond hefyd mae llawer o unigolion a grwpiau ar gael i helpu. 

Felly hyd yn oed os nad oeddech chi pur anaml yn codi oddi ar y soffa cyn i’r pandemig gychwyn, nawr yw’r amser i fod yn garedig gyda chi eich hun. Codwch oddi ar y soffa a dechrau symud – yn ysgafn i ddechrau – a bydd eich corff a’ch meddwl yn elwa.     

Mae siarad gyda rheiny sy'n agos atoch yn gallu helpu'r iechyd meddwl hefyd.  Gwyliwch Sioned Dafydd yn trafod iechyd meddwl gyda un o Seicolegwyr Chwaraeon Cymru, Chris Beaumont, Jazz Carlin a Jamie Baulch...

Chwarae Fideo

Iechyd A Lles Y Meddwl

Gadewch i ni eich helpu chi i gadw’n bositif yn ystod pandemig Covid-19.Mae gennym ni gyngor i’ch helpu chi i ddelio â’r normal newydd a rheoli eich iechyd meddwl. Rhowch gynnig ar ein ryseitiau hawdd a llawn maeth gan ein tîm maeth mewnol ni. A…

Darllen Mwy