Ymarferion cartref #CymruActif

Sicrhau mantais gartref – cadwch yn actif gyda’r ymarferion sydd wedi’u cynllunio gan Chwaraeon Cymru a’r GIG.

Darllen Mwy

Ymarferion cartref ysgafn yr wythnos...

Chwarae Fideo

Yn arbennig ar gyfer Pobl Hŷn, mae’r ymarfer cartref yma gan Strength Academy Wales wedi’i gynllunio i ddatblygu cryfder y coesau, symudedd a balans. 

Chwarae Fideo

Dilynwch sesiwn tai chi braf gyda’r Canolfannau Byw’n Iach.

Pam bod gwneud gweithgarwch yn beth da i wneud?

Er bod llawer ohonom ni’n aros yn y tŷ ar hyn o bryd nid yw hynny’n golygu na allwn ni ymarfer. 

Does dim ots pwy ydych chi na faint ydych chi’n ymarfer fel rheol, mae hwn yn gyfnod heriol i bawb yng Nghymru.                

Fel mae pawb wir angen eu hiechyd a’u lles i’w gwarchod yn ystod bygythiad y coronafeirws, rydyn ni’n gorfod delio â chyfyngiadau difrifol ar ein bywydau bob dydd. 

Ond mae newyddion da yng nghanol y digalondid. Mae nid yn unig yn bosib i bawb wneud rhyw fath o ymarfer a chynnwys hynny yn eu trefn ddyddiol ond hefyd mae llawer o unigolion a grwpiau ar gael i helpu. 

Felly hyd yn oed os nad oeddech chi pur anaml yn codi oddi ar y soffa cyn i’r pandemig gychwyn, nawr yw’r amser i fod yn garedig gyda chi eich hun. Codwch oddi ar y soffa a dechrau symud – yn ysgafn i ddechrau – a bydd eich corff a’ch meddwl yn elwa.     

Mae siarad gyda rheiny sy'n agos atoch yn gallu helpu'r iechyd meddwl hefyd.  Gwyliwch Sioned Dafydd yn trafod iechyd meddwl gyda un o Seicolegwyr Chwaraeon Cymru, Chris Beaumont, Jazz Carlin a Jamie Baulch...

Chwarae Fideo

Iechyd A Lles Y Meddwl

Gadewch i ni eich helpu chi i gadw’n bositif yn ystod y cyfnod yma o gyfyngiadau. Mae gennym ni gyngor i’ch helpu chi i ddelio â’r normal newydd a rheoli eich iechyd meddwl. Rhowch gynnig ar ein ryseitiau hawdd a llawn maeth gan ein tîm maeth…

Darllen Mwy