MWY O GEFNOGAETH...

  • Os ydych chi'n gallu gadael y tŷ i ymarfer corff ond nad oes gennych chi hyder a'ch bod yn poeni am gadw pellter cymdeithasol, lawrlwythwch eich bathodyn ‘Distance Aware’ gan Gomisiwn Bevan fel eich bod yn gallu gwneud pobl eraill yn ymwybodol eich bod yn agored i niwed a dangos iddynt yn hawdd a di-ffws y dylent gadw eu pellter. 
  • Mae Age Cymru yn cynnal ymgyrch o’r enw ‘Spread the Warmth’ i sicrhau bod pobl hŷn yn deall pwysigrwydd cadw’n gynnes gartref yn ystod misoedd oer y gaeaf. Mae’r cyngor yn cynnwys beth i’w wisgo a chadw eich corff yn symud. 
  • Mae pobl sydd â Chlefyd Parkinson ymhlith y rhai sy’n gwarchod eu hunain – mae gan elusen Parkinson’s UK ddigon o adnoddau am sut i gadw’n actif gartref.