Skip to main content

Chwaraeon yng Nghymru’n mynd i’r afael â’r cyfyngiadau symud

  1. Hafan
  2. Ymgyrch #CYMRUACTIF
  3. Chwaraeon yng Nghymru’n mynd i’r afael â’r cyfyngiadau symud

YN YSTOD Y CYFYNGIADAU SYMUD CENEDLAETHOL, RHANNODD ATHLETWYR PRESENNOL A CHYN ATHLETWYR CYMRU EU CYNGOR AR GYNNAL MEDDYLFRYD POSITIF.

Pŵer pedwar!      

Rygbi, pêl rwyd, athletau a sboncen yn cyfuno wrth i Lloyd Ashley, Nia Jones, Aled Sion Davies a Tesni Evans siarad am yr hyn maen nhw’n ei wneud i gadw’n actif yn gorfforol...

Rhan 1

Rhan 2

Rydw i’n meddwl bod rhaid bod yn fedrus nawr. Dydw i ddim yn anelu am record byd yn yr ardd gefn, dim ond dal ati a gobeithio na fydd gormod o rwd ar yr hen gymalau.
Aled Sion Davies
“Mae fy ngwraig a mi’n defnyddio’r ffôn a thechnoleg arall i gadw mewn cysylltiad gyda’r teulu i gyd ac er ein bod ni’n teimlo braidd yn ynysig ar adegau, fe ddown ni drwyddi. Mae amser gwell i ddod.”
Lynn Davies

Mae’r menig i ffwrdd ... ond mae bod yn actif ar yr agenda o hyd

Fel pob gôl-geidwad, mae Alex Smithies o Glwb Dinas Caerdydd wedi arfer gyda rhywfaint o ynysu. 

Darllen Mwy

Gwylio’r cloc a choginio – bywyd yn nhŷ’r Cabangos

Trefn a gwobrau yw’r ffordd ymlaen yn ystod y cyfyngiadau symud, awgryma amddiffynnwr Dinas Abertawe,…

Darllen Mwy
Rydw i’n meddwl am y tymor yn dechrau eto – dyna sy’n fy nghymell i ar hyn o bryd – i gadw mor heini â phosib er mwyn bod yn barod ar gyfer pan fyddwn ni’n dechrau chwarae eto.
Ben Cabango

Sgwrs am iechyd meddwl

Ymunwch â Jazz Carlin, Jamie Baulch a seicolegydd Chwaraeon Cymru Chris Beaumont wrth iddyn nhw drafod ffyrdd o ofalu am eich iechyd meddwl.