Cynhesu

Cam 2: Nawr dewiswch eich lefel, gwyliwch y fideo a chadw’n actif!

 

Ymarferion cartref ysgafn

Arghymellwyd gan y GIG, mae’r ymarferion hyn ar gyfer pobl sy’n newydd i ymarfer efallai a hefyd y rhai sydd eisiau dechrau’n araf cyn adeiladu eu ffitrwydd. Mae’r byd pêl droed a’r byd rygbi’n dod at ei gilydd wrth i’r cyflwynwyr Dan Jardine a Lauren Jenkins uno i’ch arwain chi drwy’r ymarferion hyn. Mwy o wybodaeth am ymarferion ysgafn ar gael yn www.nhs.uk/live-well/exercise.

Ymarferion cartref cyffredinol

Wedi’u creu gan hyfforddwyr cryfder a chyflyru Chwaraeon Cymru, mae’r ymarferion hyn ar gyfer y rhai sydd wedi arfer ymarfer ond sy’n cael hynny’n anodd ei gynnal yn ystod y cyfyngiadau yma. Ymunwch â’r gohebwyr chwaraeon Dan Jardine a Lauren Jenkins wrth iddyn nhw arddangos yr ymarferion.

Ymarferion cartref uwch

Chwilio am rywbeth caletach? Mae hyfforddwyr cryfder a chyflyru Chwaraeon Cymru wedi dyfeisio rhai ymarferion hyfforddi dwys, yn cael eu cyflwyno gan yr athletwraig Mica Moore, sydd ar gyfer y rhai sy’n cymryd rhan yn rheolaidd mewn chwaraeon ac sydd â lefelau ffitrwydd uchel.