Skip to main content

Cymryd Rhan mewn Chwaraeon ac Ymarfer yng Nghymru – y Cyfarwyddyd

  1. Hafan
  2. Cymryd Rhan mewn Chwaraeon ac Ymarfer yng Nghymru – y Cyfarwyddyd

DIWEDDARWYD AR 15FED GORFFENNAF 2021

Mae Cymru yn parhau i wneud cynnydd wrth symud tuag at Lefel Rhybudd 0, gan ddarparu cyfleoedd cynyddol ar gyfer chwaraeon a gweithgarwch corfforol.

O ddydd Sadwrn 17eg Gorffennaf ymlaen, mae'r cyfyngiadau cyfreithiol ar nifer y bobl sy'n gallu ymgynnull yn yr awyr agored yn cael eu dileu. Rhaid cynnal asesiadau risg a gweithredu mesurau rhesymol. Gellir cynnal digwyddiadau dan do wedi'u trefnu ar gyfer hyd at 1,000 yn eistedd neu 200 yn sefyll. Gall rinciau iâ, canolfannau hamdden a chyfleusterau dan do ailagor hefyd.

MWY O WYBODAETH

Gallwch ddarllen y canllawiau a'r diweddariadau diweddaraf ar wefan Llywodraeth Cymru yn ogystal â'r Canllawiau chwaraeon a hamdden.

Byddwn yn diweddaru ein canllawiau cyn gynted ag y bydd gwybodaeth ar gael.

NODYN PWYSIG: Rhaid i chi ddilyn canllawiau swyddogol eich corff rheoli i ailddechrau cynnal gweithgareddau wedi'u trefnu.

Os yw pandemig Covid-19 wedi rhoi eich clwb cymunedol, eich sefydliad neu eich grŵp mewn perygl ariannol, mae cefnogaeth ariannol ar gael drwy ein Cronfa Cymru Actif.

Newyddion Diweddaraf

Y Paralympiad o Gymru Olivia Breen yn dyheu am fwy o fedalau yn Birmingham 2022

Olivia Breen yn edrych ymlaen yn fawr at gynrychioli Cymru yn y Gemau Cymanwlad nesaf

Darllen Mwy

Y Jamie Donaldson nesaf? Golff Cymru yn annog sêr y dyfodol i freuddwydio ar raddfa fawr

Mae’r gobeithion yn uchel bod seren golffio nesaf Cymru rownd y gornel

Darllen Mwy

Cydweithredu yn allweddol i ddatblygu’r genhedlaeth nesaf o hyfforddwyr

 Pan benodwyd Warren Abrahams yn brif hyfforddwr tîm rygbi merched Cymru ym mis Tachwedd 2020,…

Darllen Mwy

Mae casineb yn brifo Cymru

Mae Llywodraeth Cymru wedi lansio ymgyrch newydd sbon i fynd i’r afael â phob math o droseddau casineb…

Darllen Mwy

Stori Arbennig - Diffibrilwyr a Chwaraeon Cymunedol yng Nghymru

Yn ystod haf 2021 gwelwyd y byd chwaraeon yng Nghymru yn cael ei siglo gan farwolaeth dau chwaraewr…

Darllen Mwy

Dathlu treftadaeth chwaraeon wych Cymru

Mae pob camp yn hoffi anrhydeddu ei harwyr o'r gorffennol.Boed yn dimau neu'n unigolion, gall cydnabod…

Darllen Mwy