Skip to main content

Cymryd Rhan mewn Chwaraeon ac Ymarfer yng Nghymru – y Cyfarwyddyd

  1. Hafan
  2. Cymryd Rhan mewn Chwaraeon ac Ymarfer yng Nghymru – y Cyfarwyddyd

Diweddarwyd ar 4ydd Mehefin 2021.  

Mae Cymru’n parhau i wneud cynnydd wrth iddi symud i Lefel Rhybudd 1, gan ddarparu cyfleoedd cynyddol ar gyfer chwaraeon a gweithgarwch corfforol. 

Cyhoeddodd Llywodraeth Cymru ar 3ydd Mehefin y gall cyfarfodydd a digwyddiadau trefnus mwy yn yr awyr agored, fel cyngherddau, gemau pêl droed a gweithgareddau chwaraeon, gael eu cynnal o ddydd Llun Mehefin 7fed ymlaen ar gyfer hyd at 4,000 o bobl yn sefyll a 10,000 o bobl yn eistedd. Rhaid i’r holl drefnwyr sy’n cynllunio digwyddiadau a gweithgareddau gynnal asesiad risg llawn a hefyd gweithredu mesurau i atal lledaeniad y coronafeirws, gan gynnwys cadw pellter cymdeithasol.  

Mwy o wybodaeth

Gallwch ddarllen cyfarwyddyd cyfredol Llywodraeth Cymru ar gyfer chwaraeon a hamdden, sy’n cael ei ddiweddaru’n rheolaidd.

Byddwn yn diweddaru ein cyfarwyddyd cyn gynted ag y bydd gwybodaeth ar gael. 

NODYN PWYSIG: Rhaid i chi ddilyn cyfarwyddyd swyddogol eich corff rheoli ar gyfer ailddechrau gweithgareddau trefnus.

Newyddion Diweddaraf

Kieran Jones: Yr athletwr arddegol anhygoel yn ôl ar y siwrnai i’r brig

Angen ychydig o ysbrydoliaeth? Dyma Kieran Jones, yr athletwr o Ogledd Cymru sydd byth yn ildio.

Darllen Mwy

Allech chi fod yn athletwr sy’n serennu yn y dyfodol?

Am y tro cyntaf erioed mae UK Sport ac Athrofa Chwaraeon Lloegr (EIS) yn cydweithio â Team GB, ParalympicsGB…

Darllen Mwy

Stori Arbennig: Sut mae chwaraeon ar y lefel uchaf yn parhau i addasu drwy’r pandemig

Mae athletwyr elitaidd Cymru ar fin dod i ddiwedd arbrawf dynol mwyaf eu bywydau chwaraeon.

Darllen Mwy