Skip to main content

Cymryd Rhan mewn Chwaraeon ac Ymarfer yng Nghymru – y Cyfarwyddyd

  1. Hafan
  2. Cymryd Rhan mewn Chwaraeon ac Ymarfer yng Nghymru – y Cyfarwyddyd

Diweddarwyd ar 23ain Ebrill 2021

Yn adolygiad diweddaraf Llywodraeth Cymru cyhoeddwyd nifer o newidiadau i’r cyfyngiadau, a map ffordd newydd ar gyfer llacio’r cyfyngiadau yn y dyfodol.

Mae'r newidiadau'n golygu y caniateir chwaraeon a gweithgarwch corfforol ychwanegol.

Map ffordd

O ddydd Sadwrn 24 Ebrill ymlaen

Bydd y rheol o 6 yn caniatáu i hyd at 6 o bobl o 6 aelwyd gyfarfod yn yr awyr agored, heb gynnwys plant o dan 11 oed na gofalwyr o'r aelwydydd hynny.

O ddydd Llun 26 Ebrill ymlaen

Bydd atyniadau awyr agored, gan gynnwys pyllau nofio awyr agored, yn cael ailagor, a gall lletygarwch awyr agored ailddechrau hefyd.

Bydd gweithgareddau awyr agored trefnus ar gyfer hyd at 30 o bobl yn gallu cael eu cynnal.

O ddydd Llun 3 Mai ymlaen

Campfeydd, canolfannau hamdden a chyfleusterau ffitrwydd yn gallu ailagor

Bydd y llacio a gynlluniwyd ar gyfer 17 Mai yn cael ei symud yn nes i 3 Mai, gan gynnwys:

Ailddechrau gweithgareddau dan do dan oruchwyliaeth i blant.      

Gweithgareddau trefnus dan do ar gyfer hyd at 15 oedolyn (fel dosbarthiadau ymarfer corff a gwersi nofio) ac ailagor canolfannau cymunedol.

CHWARAEON ELITAIDD

Byddai angen cyfyngu digwyddiadau chwaraeon elitaidd i'r athletwyr hynny sy'n cael statws elitaidd gan Chwaraeon Cymru a rhaid i'r trefnwyr sicrhau eu bod yn cael cymeradwyaeth gan yr awdurdod lleol perthnasol i agor y safle/cyfleuster. Bydd gwylwyr yn cael eu gwahardd rhag mynychu digwyddiadau chwaraeon.  

 

Mwy o wybodaeth

Darllenwch y cyfarwyddyd ar gyfer trefnwyr gweithgareddau awyr agored ar gyfer plant a phobl ifanc 18 oed ac iau.

Darllenwch y cyfarwyddyd lefel rhybudd 4 cyfredol.

 

Byddwn yn diweddaru ein cyfarwyddyd cyn gynted ag y bydd gwybodaeth ar gael. 

NODYN PWYSIG: Rhaid i chi ddilyn cyfarwyddyd swyddogol eich corff rheoli ar gyfer ailddechrau gweithgareddau trefnus.

Newyddion Diweddaraf

7 ffordd o fod #NôlYnYGêm i roi hwb i’ch lles

Ar ôl bod yn styc yn syllu ar yr un pedair wal am y flwyddyn ddiwethaf, mae'n amser bod #NôlYnYGêm.

Darllen Mwy

Mae’n amser dod nôl i’r gêm!

Wrth i Gymru barhau i ddod allan o'r cyfyngiadau symud, mae'r genedl yn cael ei hannog i ddod 'nôl i’r…

Darllen Mwy

Y CLWB RYGBI O GYMRU SY’N SGORIO PWYNTIAU I'R BLANED DIOLCH I'R LOTERI GENEDLAETHOL

Mae prosiect yng Nghaerdydd y mae ei waith cymunedol hanfodol yn arloesi gyda chynaliadwyedd wedi cael…

Darllen Mwy