Skip to main content

Cymryd Rhan mewn Chwaraeon ac Ymarfer yng Nghymru – y Cyfarwyddyd

  1. Hafan
  2. Cymryd Rhan mewn Chwaraeon ac Ymarfer yng Nghymru – y Cyfarwyddyd

DIWEDDARWYD AR 15FED GORFFENNAF 2021

Mae Cymru yn parhau i wneud cynnydd wrth symud tuag at Lefel Rhybudd 0, gan ddarparu cyfleoedd cynyddol ar gyfer chwaraeon a gweithgarwch corfforol.

O ddydd Sadwrn 17eg Gorffennaf ymlaen, mae'r cyfyngiadau cyfreithiol ar nifer y bobl sy'n gallu ymgynnull yn yr awyr agored yn cael eu dileu. Rhaid cynnal asesiadau risg a gweithredu mesurau rhesymol. Gellir cynnal digwyddiadau dan do wedi'u trefnu ar gyfer hyd at 1,000 yn eistedd neu 200 yn sefyll. Gall rinciau iâ, canolfannau hamdden a chyfleusterau dan do ailagor hefyd.

MWY O WYBODAETH

Gallwch ddarllen y canllawiau a'r diweddariadau diweddaraf ar wefan Llywodraeth Cymru yn ogystal â'r Canllawiau chwaraeon a hamdden.

Byddwn yn diweddaru ein canllawiau cyn gynted ag y bydd gwybodaeth ar gael.

NODYN PWYSIG: Rhaid i chi ddilyn canllawiau swyddogol eich corff rheoli i ailddechrau cynnal gweithgareddau wedi'u trefnu.

Os yw pandemig Covid-19 wedi rhoi eich clwb cymunedol, eich sefydliad neu eich grŵp mewn perygl ariannol, mae cefnogaeth ariannol ar gael drwy ein Cronfa Cymru Actif.

Newyddion Diweddaraf

Cyngor McGoldrick i obeithion Cymanwlad Bocsio Cymru

Mae Sean McGoldrick wedi ennill medal ddwywaith yng Ngemau'r Gymanwlad

Darllen Mwy

Diffibrilwyr Am Ddim ar gael ar gyfer Clybiau Chwaraeon yng Nghymru

Gall Clybiau Chwaraeon yng Nghymru wneud cais nawr am ddiffibriliwr am ddim gan Lywodraeth Cymru.Bydd…

Darllen Mwy

WRTH I’R LOTERI GENEDLAETHOL DROI YN 27, MAE CHWARAEON CYMRU YN GOFYN I GYMUNEDAU GREU NEWID

Wrth i'r Loteri Genedlaethol ddathlu ei phen-blwydd yn 27 oed, mae Chwaraeon Cymru yn annog cymunedau…

Darllen Mwy