Skip to main content

Cymryd Rhan mewn Chwaraeon ac Ymarfer yng Nghymru – y Cyfarwyddyd

  1. Hafan
  2. Cymryd Rhan mewn Chwaraeon ac Ymarfer yng Nghymru – y Cyfarwyddyd

Wedi'i ddiweddaru Dydd Gwener 28ain Ionawr 2022

Mae Cymru wedi symud yn ôl i Lefel Rhybudd Sero am 6am ar 28 Ionawr 2022. 

Mae canllawiau cyffredinol i gyflogwyr, busnesau a sefydliadau a’r cardiau gweithredu mesurau rhesymol penodol i’r sector ar gael yma.

Mae canllawiau i'r cyhoedd a Chwestiynau Cyffredin ar gael drwy ddilyn y ddolen hon hefyd.

MWY O WYBODAETH

Gallwch ddarllen mwy am Lefel Rhybudd 2 ar wefan Llywodraeth Cymru yn ogystal â’r Cyfarwyddyd Chwaraeon a Hamdden

Byddwn yn diweddaru ein canllawiau cyn gynted ag y bydd gwybodaeth ar gael.

NODYN PWYSIG: Rhaid i chi ddilyn canllawiau swyddogol eich corff rheoli i ailddechrau cynnal gweithgareddau wedi'u trefnu.

Os yw pandemig Covid-19 wedi rhoi eich clwb cymunedol, eich sefydliad neu eich grŵp mewn perygl ariannol, mae cefnogaeth ariannol ar gael drwy ein Cronfa Cymru Actif.

Newyddion Diweddaraf

Sbotolau Partner: ColegauCymru

I ColegauCymru, yr her yw sicrhau bod myfyrwyr a staff mewn 12 o aelod-golegau ledled Cymru yn cael…

Darllen Mwy

‘Citbag’ yn mynd yn fyw: Ysgolion i elwa o blatfform newydd ar-lein

Mae hwb ar-lein newydd yn cynnwys cannoedd o adnoddau i helpu i gael plant i fod yn actif wedi’i sefydlu…

Darllen Mwy

Gŵyl Chwaraeon Anabledd Cymru yn rhoi miloedd o gyfleoedd i roi cynnig ar chwaraeon para

Mae Harrison Walsh yn annog pobl anabl eraill i gymryd rhan yng Ngŵyl Para Chwaraeon Abertawe yr haf…

Darllen Mwy