Skip to main content

CYNLLUNIAU TEITHIO COVID-19 CHWARAEON CYMRU

  1. Hafan
  2. CYNLLUNIAU TEITHIO COVID-19 CHWARAEON CYMRU

DULL PERSON GANOLOG O WEITHREDU

Gall y posibilrwydd o deithio godi pryderon ymhlith athletwyr a staff, byddwch yn sensitif i'w hamgylchiadau…

Darllen Mwy

ADDYSG AC YMDDYGIAD

Defnyddiwch wybodaeth ddibynadwy sy'n seiliedig ar dystiolaeth am bandemig COVID-19 ar gyfer athletwyr…

Darllen Mwy

OPTIO I MEWN/OPTIO ALLAN

Bydd disgwyl i athletwyr a staff sy'n cael eu hystyried ar gyfer teithio fod wedi cwblhau proses 'optio…

Darllen Mwy

DATBLYGU ASESIAD RISG PENODOL I DEITHIO

Mae'n ofynnol i'r gamp ysgrifennu asesiad risg teithio penodol ar gyfer pob taith sy’n cael ei chynllunio.…

Darllen Mwy

YSWIRIANT

Mae'r farchnad Yswiriant wedi newid yn ddramatig yn ystod pandemig COVID-19 a dylai pob un fod yn ymwybodol…

Darllen Mwy

CYNLLUNIO SENARIOS A CHYNLLUNIAU WRTH GEFN

Mae'n bwysig cwblhau'r holl gynllunio senarios ar gyfer athletwr neu aelod o staff sy'n datblygu symptomau…

Darllen Mwy

PROFI

Beth yw'r gweithdrefnau profi sy'n ofynnol ar gyfer y gystadleuaeth rydych chi'n ei mynychu?Byddwch…

Darllen Mwy

PROSES DYCHWELYD I’R DU 

Wrth gynllunio teithio rhyngwladol, mae’n hanfodol cadw at y canllawiau cyfredol ar gyfer dychwelyd…

Darllen Mwy