Skip to main content

Atebion Clwb

Help i Glybiau Chwaraeon a Gwirfoddolwyr yng Nghymru

Atebion Clwb yw pecyn adnoddau Chwaraeon Cymru i gynnig arweiniad i glybiau a sefydliadau chwaraeon. 

Mae’n cynnwys popeth o sut i roi trefn ar eich cyllid i sut i recriwtio gwirfoddolwyr, sut i hybu eich clwb, sefydlu cyfansoddiad ac is-bwyllgorau, a llawer, llawer mwy.

Os ydych chi’n dechrau arni fel clwb newydd sbon neu eisoes yn ffynnu gyda channoedd o aelodau, bydd ein canllawiau syml yn helpu i’ch cefnogi chi.

Gydag adnoddau cynllunio, dogfennau templed i’w lawrlwytho ac esiamplau o ddisgrifiadau swydd i wirfoddolwyr, mae’n siop un stop ar gyfer arweiniad.

 

Adnodd Asesu Clwb

Gwnewch yn siŵr eich bod yn edrych ar yr Adnodd Asesu Clwb defnyddiol – bydd yn eich helpu chi a phwyllgor eich clwb i feddwl am beth mae eich clwb yn ei wneud yn dda, beth nad yw’n ei wneud cystal a meysydd ble gall wella. 

Bydd yn canolbwyntio ar y canlynol:

  • Rheoli Eich Clwb
  • Cyllid Eich Clwb
  • Hybu Eich Clwb
  • Pobl Yn Eich Clwb
  • Eich Cyfleusterau

 

Ar ôl i chi ateb y gyfres o gwestiynau, byddwch yn derbyn adroddiad gyda gradd goch, oren neu wyrdd ar gyfer pynciau fel diogelu pobl ifanc, gwirfoddolwyr a chyllid. Bydd yn eich cyfeirio chi at wybodaeth, adnoddau a chyfarwyddyd perthnasol i’ch helpu chi i ddatblygu ymhellach. 

Cylchlythyr

Tanysgrifiwch i gylchlythyr Atebion Clwb i sicrhau nad ydych chi'n colli allan ar ein diweddariadau, blogiau ac astudiaethau achos diweddaraf. 

Gallwch roi’r gorau i danysgrifio ar unrhyw adeg drwy glicio ar y ddolen yn nhroednodyn ein negeseuon e-bost ni.