Skip to main content

Aml-Sgiliau a Champau’r Ddraig – Adnoddau

  1. Hafan
  2. Cynnwys
  3. Aml-Sgiliau a Champau’r Ddraig – Adnoddau

Mae adnoddau Aml-Sgiliau a Champau’r Ddraig ar gyfer plant 7 i 11 oed yn yr ysgol gynradd.

Mae ethos y dull aml-sgiliau o weithredu’n mynd ati i ddatblygu sgiliau corfforol allweddol plant sy’n berthnasol ac yn drosglwyddadwy mewn amrywiaeth eang o wahanol chwaraeon a gweithgareddau corfforol. 

Rydyn ni’n credu os bydd plant yn mwynhau bod yn actif, yn datblygu hyder yn eu gallu, ac yn dysgu sgiliau symud allweddol y bydd hyn yn meithrin gwell iechyd a lles a mwynhad oes o chwaraeon a gweithgarwch corfforol. 

Pa fathau o weithgareddau sy’n gysylltiedig? 

Mae Aml-Sgiliau’r Ddraig yn rhoi sylw i ddatblygu sgiliau locomotor (teithio), sgiliau rheoli’r corff a sgiliau trin gan ddatblygu symudiadau sylfaenol – ystwythder, cydbwysedd a chydsymudiad – yr ABC. 

Mae pob plentyn yn datblygu yn ei amser ei hun, felly mae’r sesiynau’n cael eu teilwra i ddiwallu anghenion y plant ac mae’r gweithgareddau’n cael eu cynllunio i gefnogi eu datblygiad corfforol mewn ffordd gynyddol a phleserus. 

Defnyddio’r adnoddau 

Rydyn ni wedi sicrhau bod yr adnoddau hyn ar gael i ni eu defnyddio yn yr ysgol, gartref neu mewn unrhyw leoliad sy’n gallu helpu pobl ifanc i wella eu sgiliau corfforol. 

Mae’r adnoddau wedi cael eu datblygu mewn partneriaeth ag arbenigwyr addysg a chyrff rheoli chwaraeon cenedlaethol.     

Gellir prynu pecynnau Aml-Sgiliau a Champau’r Ddraig llawn – gan gynnwys yr holl gardiau ac offer – gan Chwaraeon Cymru. E-bostiwch [javascript protected email address] am fwy o fanylion.