Pa fathau o weithgareddau sy’n gysylltiedig? 

Mae Aml-Sgiliau’r Ddraig yn rhoi sylw i ddatblygu sgiliau locomotor (teithio), sgiliau rheoli’r corff a sgiliau trin gan ddatblygu symudiadau sylfaenol – ystwythder, cydbwysedd a chydsymudiad – yr ABC. 

Mae pob plentyn yn datblygu yn ei amser ei hun, felly mae’r sesiynau’n cael eu teilwra i ddiwallu anghenion y plant ac mae’r gweithgareddau’n cael eu cynllunio i gefnogi eu datblygiad corfforol mewn ffordd gynyddol a phleserus. 

Defnyddio’r adnoddau 

Rydyn ni wedi sicrhau bod yr adnoddau hyn ar gael i ni eu defnyddio yn yr ysgol, gartref neu mewn unrhyw leoliad sy’n gallu helpu pobl ifanc i wella eu sgiliau corfforol. 

Mae’r adnoddau wedi cael eu datblygu mewn partneriaeth ag arbenigwyr addysg a chyrff rheoli chwaraeon cenedlaethol.     

Gellir prynu pecynnau Aml-Sgiliau a Champau’r Ddraig llawn – gan gynnwys yr holl gardiau ac offer – gan Chwaraeon Cymru. E-bostiwch communications@sport.wales am fwy o fanylion.                    

Defnyddio’r Adnoddau Aml-Sgiliau a Champau’r Ddraig        

Nawr mae’n amser defnyddio adnoddau Aml-Sgiliau a Champau’r Ddraig. Dylech wneud y canlynol: 

  1. Dechrau ymarfer gydag Aml-Sgiliau’r Ddraig.   
  2. Wedyn rhoi cynnig ar Gampau’r Ddraig ar ôl i chi feistroli’r sgiliau.                  

 

Aml-Sgiliau’r Ddraig 

Gemau Gwallgof

Cynnwrf Creaduriaid 

Dawns y Ddraig 

Helfa Wyau’r Ddraig 

Pen i Ben 

Smotiau Rhydd 

Fi i Ti, Ti i Fi     

Mythau a Chwedlau

Patrymau a Llwybrau 

Plop Cerrig Mân

Llwybr Lluniau 

Pasio Perffaith   

Newid Siâp   

Siâp Gofod   

Smotyn i Smotyn 

Smotiau mewn Gofod

Tipio a Rhedeg 

Campau’r Ddraig

Jade yn Neidio 

Camau Perffaith 

Sbrint i Ddechrau

Gwefr Tri Thafliad       

Criced Parau     

Crwydrwr Criced 

2 Gôl 

4 Gôl

Chwarae o Gwmpas

Yn y Parth 

Cadw Sgôr       

Chwechoedd 

Sêr Gwib       

Pumoedd Ffynci

Rygbi Tag 

Timau Tag 

Goliau Tag