Am Chwarae i Ddysgu

Mae Chwarae i Ddysgu yn cynnwys y canlynol: 

  • Tair stori: Megan a Babi Draig, Y Parti ar y Traeth a Chwarae Planed
  • Gardiau Sgiliau sy’n rhoi gwybodaeth am sut i gwblhau pob sgil
  • Gardiau Gemau Chwarae sy’n rhoi cyfle i blant roi eu sgiliau ar waith mewn ffordd hwyliog a chyffrous

Efallai bod eich plentyn yn defnyddio Chwarae i Ddysgu yn yr ysgol. 

Cael y gorau o Chwarae i Ddysgu

Rydyn ni eisiau i chi helpu eich plentyn i fod yn fwy hyderus wrth iddo wella ei sgiliau Datblygiad Corfforol. 

Gallwch wneud hyn drwy wneud y canlynol: 

  • defnyddio’r straeon
  • neu drwy ei helpu i ymarfer ei sgiliau
  • neu drwy ei helpu i chwarae rhai o’r gemau

Gellir ymarfer y rhan fwyaf o’r sgiliau a’r gemau mewn gofod cymharol fach, gan ddefnyddio amrywiaeth o wrthrychau sydd yn y tŷ. 

Does dim ots ynghylch ym mha drefn mae eich plentyn yn defnyddio’r adnoddau a gall eich plentyn ymarfer rhai o’r sgiliau a’r gemau ei hun.

Mwy am yr adnoddau

Rydyn ni wedi sicrhau bod yr adnoddau yma ar gael ar gyfer eu defnyddio yn yr ysgol, gartref neu mewn unrhyw leoliad a all helpu pobl ifanc i wella eu sgiliau corfforol a mwynhau bod yn actif yn gorfforol. 

Mae’r adnoddau wedi cael eu datblygu mewn partneriaeth ag arbenigwyr addysgol a chyrff rheoli chwaraeon cenedlaethol. 

Mae pecyn llawn Chwarae i Ddysgu – gan gynnwys yr holl gardiau adnoddau a’r offer – ar gael i’w brynu gan Chwaraeon Cymru. 

E-bostiwch commnications@sport.wales am fwy o fanylion. 

Llythrennedd Corfforol

Mae ein hamcan yn syml – pob person yng Nghymru yn Llythrennog yn Gorfforol. Beth yw Llythrennedd Corfforol? Sgiliau Corfforol + Hyder + Cymhelliant + Gwybodaeth + Dealltwriaeth = Llythrennedd Corfforol

Darllen Mwy