Skip to main content

Talent Cymru

  1. Hafan
  2. Cynnwys
  3. Talent Cymru

Grantiau Talent Cymru

Rydyn ni’n cefnogi dynion a merched talentog y byd chwaraeon ledled Cymru drwy grantiau cyllido ac, mewn rhai achosion, amrywiaeth o gefnogaeth gwyddoniaeth a meddygaeth chwaraeon.

Mae Talent Cymru yn grant cyllido gan y Loteri Genedlaethol sy’n helpu athletwyr gyda chostau cystadlu. 

Mae gennym ni draddodiad balch yn Chwaraeon Cymru o gefnogi perfformwyr o safon byd – enwau cyfarwydd fel enillydd y Tour de France Geraint Thomas, y Pencampwr Paralympaidd Aled Sion Davies a’r enillydd medal aur yng Ngemau’r Gymanwlad Natalie Powell.

Ac rydyn ni wedi ymrwymo i helpu sêr y dyfodol fel bod Cymru’n parhau i ddisgleirio ar lwyfan y byd. Nid yn unig mae llwyddiannau chwaraeon Cymru’n codi proffil ein cenedl fechan ni ond hefyd maen nhw’n ysbrydoli ac yn cymell plant a phobl ifanc.

Pwy mae Talent Cymru wedi eu cefnogi?

Lansiwyd Talent Cymru yn 2007 ac ers hynny mae wedi cefnogi llu o athletwyr talentog fel yr enillydd medal aur yng Ngemau’r Gymanwlad Georgia Davies, y bencampwraig bocsio Ewropeaidd Lauren Price, y bencampwraig gwaywffon Baralympaidd Hollie Arnold a beiciwr Tîm Ineos UCI WorldTeam Luke Rowe. Ac mae’r rhestr yn ddiddiwedd ...

Mae’n cefnogi talent y dyfodol ac yn gweithredu fel carreg gamu rhwng SportsAid Cymru ac wedyn naill ai cyllid Llwybr y DU neu Elite Cymru.

Sut i wneud cais 

I wneud cais am grant Talent Cymru, cysylltwchâ’ch corff rheoli.

Bydd eich corff rheoli yn gallu esbonio a ydych chi’n gymwys a hefyd nodi’r meini prawf y mae’n ofynnol i chi eu bodloni ar gyfer eich camp.

Rhaid i athletwyr a gefnogir gan Talent Cymru ddangos bod ganddynt botensial i ymuno â system Llwybr y DU neu fodloni’r meini prawf sy’n ofynnol gan Elite Cymru, yn ddelfrydol o fewn dwy i dair blynedd. 

I weld a ydych chi’n gymwys i gael eich ystyried ar gyfer manteision Talent Cymru, cysylltwch â’ch corff rheoli perthnasol.

Newyddion Diweddaraf - Chwaraeon Perfformiad Uwch

Ben Davies – manteision dull aml-chwaraeon o weithredu

Mae Ben Davies yn rhan o garfan Cymru sydd ar drywydd gogoniant Cwpan y Byd allan yn Qatar, ond mae…

Darllen Mwy

Sut gwnaeth chwaraeon ysgol helpu Bethan Lewis i gyrraedd Cwpan Rygbi’r Byd

Mae Bethan yn credu mai’r amrywiaeth o chwaraeon a brofodd fel merch ifanc a ddysgodd gymaint o wersi…

Darllen Mwy

Torri Sawl Record wrth i Bêl Droed Merched Gymryd Cam Mawr Ymlaen

Mae Angharad James yn barod am ddwy garreg filltir yr wythnos yma – a’r ddwy yn tanlinellu sut mae ieuenctid…

Darllen Mwy