Skip to main content

Talent Cymru

  1. Hafan
  2. Cynnwys
  3. Talent Cymru

Nid yw Chwaraeon Cymru bellach yn gweinyddu ffrwd ariannu benodol o ran Talent Cymru. Dylid cyfeirio ymholiadau at eich Corff Llywodraethu

Mae nifer o Gyrff Rheoli Cenedlaethol (CRhC) yng Nghymru yn cael gwobr perfformiad a ariennir gan y Loteri Genedlaethol gan Chwaraeon Cymru. Fel rhan o'r wobr hon gall Cyrff Rheoli Cenedlaethol ddewis rhoi cymorth uniongyrchol i athletwyr tuag at gostau cystadlu a pharatoi. Mae'r raddfa a'r dulliau ar gyfer hyn yn fater i gyrff anllywodraethol unigol a bydd gan bob CRhC sy'n darparu cymorth i athletwyr uniongyrchol ei feini prawf ei hun.

Newyddion Diweddaraf - Chwaraeon Perfformiad Uwch

Michael Jenkins: Pan fydd un drws yn cau, gall un arall agor i gamp hollol newydd

Roedd Michael yn 13 oed pan ddywedodd meddygon wrtho y byddai'n annoeth parhau i chwarae rygbi.

Darllen Mwy

Stori Mis Hanes LHDT+: Profiadau athletwyr LHDT+ mewn chwaraeon yng Nghymru

Mae angen gwneud mwy o hyd mewn chwaraeon ar gyfer athletwyr LHDT+.

Darllen Mwy

Ben Davies – manteision dull aml-chwaraeon o weithredu

Mae Ben Davies yn rhan o garfan Cymru sydd ar drywydd gogoniant Cwpan y Byd allan yn Qatar, ond mae…

Darllen Mwy