Skip to main content

Badminton

Beth Sy'n Cael Ei Ganiatáu

 • Chwarae senglau
 • Gellir chwarae dyblau rhwng yr un aelwyd/aelwydydd estynedig (un aelwyd arall)
 • Gellir chwarae Dyblau Wedi'u Haddasu rhwng pobl o aelwydydd ar wahân. Er mwyn i Badminton Cymru allu dod â chwarae Dyblau yn ôl i bawb, rhaid gwneud addasiadau er mwyn sicrhau mai bach iawn yw'r cyfnod o amser a dreulir o dan 2 fetr. Nid yw Badminton yn gamp gyswllt ond mae enghreifftiau lle mae chwaraewyr yn dod i gysylltiad, er bod hynny am gyfnod byr iawn yn ystod y chwarae.

Rheolau wrth chwarae dyblau Badminton wedi’u haddasu:

Er mwyn i Badminton Cymru allu dod â chwarae Dyblau yn ôl i bawb, rhaid gwneud addasiadau er mwyn sicrhau mai bach iawn yw'r cyfnod o amser a dreulir o dan 2 fetr. Nid yw Badminton yn gamp gyswllt ond mae enghreifftiau lle mae chwaraewyr yn dod i gysylltiad, er bod hynny am gyfnod byr iawn yn ystod y chwarae.

Gemau

Mae'r addasiadau'n cynnwys: - 

 • Chwaraewyr yn cael seibiant am 1 munud am bob 10 pwynt a chwaraeir
 • Symud i'w gofod penodol eu hunain i sychu eu hunain gyda thywel cyn ailddechrau chwarae er mwyn sicrhau bod yr amser cyswllt agos mewn gêm yn cael ei leihau
 • Egwyl 1 munud ar ôl 20 pwynt | 30 pwynt nes i'r gêm gael ei hennill
 • Ar ôl cyrraedd 20-20, y nesaf i sgorio sy’n ennill, yn hytrach na'r 2 bwynt clir, unwaith eto yn lleihau'r amser
 • Bydd partneriaethau'n aros yr un fath ar gyfer y sesiwn cyfan
 • Hyd gêm ar y mwyaf – 15 munud gydag o leiaf 15 munud o egwyl cyn ailddechrau chwarae gêm ddyblau
 • Bydd yr un pâr dyblau'n chwarae gyda'i gilydd yn ystod y sesiwn. Os bydd un o'r chwaraewyr yn dangos arwyddion o symptomau COVID-19, dylid dilyn canllawiau Gweithredwr y Lleoliad ar unwaith fel sy'n angenrheidiol.
 • Cysylltir yn uniongyrchol ar unwaith â gweddill y grŵp hyfforddi yn y lleoliad

Am ragor o wybodaeth am Gyfarwyddyd Badminton Cymru ewch i - https://www.badminton.wales/covid-19-faq

Defnydd o Gyrtiau 

 • 10 munud rhwng archebion yn cael ei ddarparu i sicrhau cyfnod cyfnewid i gwsmeriaid – cofiwch gyrraedd ar amser a gorffen yr archeb ar amser. Mae’r sesiynau’n 50 munud o hyd.
 • Ni chaniateir unrhyw wylwyr yn yr ardal weithgarwch – chwaraewyr yn unig (caiff rhieni oruchwylio eu plant os yw hynny’n berthnasol. Bydd ardal eistedd benodol ar gael).
 • Canllawiau COVID Defnyddwyr.  Gwnewch yn siŵr eich bod yn cyrraedd yn barod i chwarae.

Gorchuddion Wyneb

 • Rhaid gwisgo gorchuddion wyneb bob amser yn y Ganolfan ar wahân i pan rydych chi’n cymryd rhan mewn chwaraeon neu’n ymarfer.

Cadw Pellter Cymdeithasol 

 • Cofiwch gadw 2m o bellter cymdeithasol (os yw hynny’n bosib) ym mhob rhan o’r ganolfan.
 • Dilynwch yr arwyddion mynedfa ac allanfa yn y Dderbynfa.
 • Gadewch y Ganolfan yn brydlon ar ôl eich archeb.

Iechyd, Diogelwch a Hylendid 

 • Ni ddylai unrhyw un adael ei gartref i gymryd rhan mewn unrhyw ymarfer os oes ganddo ef, neu unrhyw un mae’n byw gydag ef, symptomau COVID -19, sy’n cael eu hadnabod ar hyn o bryd fel: - Tymheredd uchel – Peswch newydd, parhaus – Colli, neu newid, i’w synnwyr arogli neu flasu.
 • Mae diheintydd dwylo ar gael ym mhob rhan o’r ganolfan. Cofiwch ei ddefnyddio cyn, yn ystod ac ar ôl i chi ymweld â’r Ganolfan.
 • Mae chwistrell glanhau a thyweli papur yn cael eu darparu. Cofiwch sychu unrhyw arwynebau ar ôl chwarae (e.e. unrhyw offer rydych yn ei gyffwrdd h.y. pyst rhwydi, cadeiriau, offer personol).

Offer   

 • Rhaid i’r chwaraewyr ddod â’u hoffer eu hunain (raced, gwennol, potel ddŵr wedi’i llenwi). Nid fydd unrhyw offer Badminton ar gael i’w logi.
 • Rhaid storio unrhyw fagiau yn ofalus ar ochr y cwrt rydych chi’n chwarae arno.

Hyfforddiant 

 • Rhaid i hyfforddwyr Badminton ddilyn cyfarwyddyd Badminton Cymru ar gyfer hyfforddi gweithgarwch bob amser.

Cymorth Cyntaf ac Argyfyngau

 • Os oes arnoch chi angen cymorth cyntaf neu gymorth staff, ewch i’r Dderbynfa neu ein ffonio ni ar 0300 300 3123.