Main Content CTA Title

Badminton

Beth Sy’n Cael Ei Ganiatáu

 • Dim ond chwarae senglau fydd yn cael ei ganiatáu.
 • Yr unig eithriad yw pan fydd posib chwarae dyblau pan fydd pob aelod o bâr yn dod o’r un cartref / cartref estynedig.

Defnydd o Gyrtiau 

 • 10 munud rhwng archebion yn cael ei ddarparu i sicrhau cyfnod cyfnewid i gwsmeriaid – cofiwch gyrraedd ar amser a gorffen yr archeb ar amser. Mae’r sesiynau’n 50 munud o hyd.
 • Ni chaniateir unrhyw wylwyr yn yr ardal weithgarwch – chwaraewyr yn unig (caiff rhieni oruchwylio eu plant os yw hynny’n berthnasol. Bydd ardal eistedd benodol ar gael).
 • Canllawiau COVID Defnyddwyr.  Gwnewch yn siŵr eich bod yn cyrraedd yn barod i chwarae.

Gorchuddion Wyneb

 • Rhaid gwisgo gorchuddion wyneb bob amser yn y Ganolfan ar wahân i pan rydych chi’n cymryd rhan mewn chwaraeon neu’n ymarfer.

Cadw Pellter Cymdeithasol 

 • Cofiwch gadw 2m o bellter cymdeithasol (os yw hynny’n bosib) ym mhob rhan o’r ganolfan.
 • Dilynwch yr arwyddion mynedfa ac allanfa yn y Dderbynfa.
 • Gadewch y Ganolfan yn brydlon ar ôl eich archeb.

Iechyd, Diogelwch a Hylendid 

 • Ni ddylai unrhyw un adael ei gartref i gymryd rhan mewn unrhyw ymarfer os oes ganddo ef, neu unrhyw un mae’n byw gydag ef, symptomau COVID -19, sy’n cael eu hadnabod ar hyn o bryd fel: - Tymheredd uchel – Peswch newydd, parhaus – Colli, neu newid, i’w synnwyr arogli neu flasu.
 • Mae diheintydd dwylo ar gael ym mhob rhan o’r ganolfan. Cofiwch ei ddefnyddio cyn, yn ystod ac ar ôl i chi ymweld â’r Ganolfan.
 • Mae chwistrell glanhau a thyweli papur yn cael eu darparu. Cofiwch sychu unrhyw arwynebau ar ôl chwarae (e.e. unrhyw offer rydych yn ei gyffwrdd h.y. pyst rhwydi, cadeiriau, offer personol).

Offer   

 • Rhaid i’r chwaraewyr ddod â’u hoffer eu hunain (raced, gwennol, potel ddŵr wedi’i llenwi). Nid fydd unrhyw offer Badminton ar gael i’w logi.
 • Rhaid storio unrhyw fagiau yn ofalus ar ochr y cwrt rydych chi’n chwarae arno.

Hyfforddiant 

 • Rhaid i hyfforddwyr Badminton ddilyn cyfarwyddyd Badminton Cymru ar gyfer hyfforddi gweithgarwch bob amser.

Cymorth Cyntaf ac Argyfyngau

 • Os oes arnoch chi angen cymorth cyntaf neu gymorth staff, ewch i’r Dderbynfa neu ein ffonio ni ar 0300 300 3123.