Skip to main content

COVID

GWYBODAETH ALLWEDDOL COVID

  • Gwisgwch orchudd wyneb bob amser pan fyddwch yn y Ganolfan.
  • Glanhewch/diheintiwch eich dwylo'n rheolaidd yn ystod eich ymweliad.
  • Glanhewch yr offer cyn ac ar ôl ei ddefnyddio gyda'r cynhyrchion glanhau sydd wedi’u darparu (os yw hynny’n berthnasol).
  • Gwnewch brofion llif unffordd yn unol â chyfarwyddyd y llywodraeth.
  • Mae Asesiadau Risg Covid yn cael eu cynnal ac ar gael – siaradwch ag aelod o staff i gael rhagor o fanylion

OS YDYCH CHI’N DANGOS UNRHYW SYMPTOMAU COVID-19, COFIWCH GANSIO EICH ARCHEB. 

CLICIWCH YMA AM FWY O WYBODAETH.