Offer Gymnasteg yn Chwaraeon Cymru
  • Safle saethu 10 metr dan do, chwe lôn, a ddefnyddir fel lleoliad hyfforddi gan Ffederasiwn Saethu Targedau Cymru.
  • Tair neuadd chwaraeon sy’n gallu croesawu amrywiaeth eang o chwaraeon
  • Prif neuadd chwaraeon eithriadol hyblyg gyda llawr sbring llawn sy’n gallu cynnal cystadlaethau rhyngwladol yn rheolaidd, a gwersylloedd hyfforddi, addysg hyfforddwyr, cymwysterau a hyfforddiant i athletwyr unigol. Mae lle ynddi i ddeg cwrt badminton ac mae ganddi seddau y gellir eu tynnu allan ar gyfer 900 o wylwyr.
  • Pedwar cwrt sboncen, gyda dau’n gyrtiau arddangos â chefn gwydr sy’n caniatáu mynediad i gadeiriau olwyn ac sydd â seddau ar gyfer 186 o wylwyr.
  • Campfa ffitrwydd cardiofasgiwlar a champfa pwysau rhydd.

CYFLEUSTERAU AWYR AGORED

  • Canolfan Hoci Genedlaethol gyda chae artiffisial gyda llifoleuadau a 275 o seddau i wylwyr, sydd wedi’i defnyddio’n flaenorol gan Hoci Prydain Fawr ac ar gyfer digwyddiadau rhyngwladol. Cartref Hoci Cymru ac yn cael ei defnyddio ar gyfer pêl droed a lacrosse hefyd
  • Cyfleuster saethu awyr agored 50 metr a adeiladwyd i bwrpas gyda chwe lôn, a ddefnyddir fel lleoliad hyfforddi gan Ffederasiwn Saethu Targedau Cymru
  • Cae pêl droed a rygbi glaswellt gyda dygowt cysgodol i’r staff ac ystafell ffisiotherapi, a ddefnyddir gan Ymddiriedolaeth CBDC ac URC
  • Ardal chwarae aml-chwaraeon, pob tywydd sy’n addas ar gyfer pêl droed pump bob ochr, pêl rwyd a thennis.