Skip to main content

Cyrtiau Tennis Awyr Agored

O ddydd Llun 27 Gorffennaf 2020 ymlaen, byddwn yn ailagor ein cyrtiau tennis awyr agored. Mae ein cyrtiau ar gael ar gyfer tennis yn unig; ar hyn o bryd nid ydym yn caniatáu archebion pêl droed a phêl rwyd.

Ffoniwch ni ar 0300 300 3123 os hoffech wneud archeb. Mae ein llinellau ffôn ar agor nawr a bydd Derbynnydd ar ddyletswydd i dderbyn eich galwad o ddydd Llun i ddydd Gwener, 8.00am-8.00pm. Bydd yn ofynnol i bob aelod a phawb nad ydynt yn aelodau dalu am eu harcheb dros y ffôn (gan gynnwys aelodau Aur) am nad ydym yn prosesu unrhyw daliadau Debyd Uniongyrchol ar hyn o bryd.

Mae’r cyrtiau ar gael i’w harchebu o ddydd Llun i ddydd Gwener, 9.00am i 8.00pm.

Yn anffodus, er ein bod yn gallu caniatáu mynediad i’n cyrtiau tennis, bydd yr adeilad yn parhau ar gau, felly ni fyddwn yn gallu darparu unrhyw gyfleusterau newid, toiledau na llogi racedi.

Anfonwch e-bost atom ni neu ein ffonio ni ar 0300 300 3123 os oes arnoch angen mwy o wybodaeth.