DDIM Y GRANT ADDAS I CHI? MWY O WYBODAETH AM GRANTIAU ERAILL