Skip to main content

Chwaraeon Cymru yn agor y broses o recriwtio Prif Swyddog Gweithredol

Yn dilyn ymadawiad Sarah Powell, rhoddwyd trefniadau Prif Swyddog Gweithredol dros dro ar waith gan fod y broses i recriwtio Cadeirydd newydd eisoes ar y gweill. Yn dilyn penodi Tanni Grey-Thompson yn Gadeirydd, mae’r Bwrdd wedi cael cyfle i ystyried gofynion y rôl ac mae bellach mewn sefyllfa i hysbysebu am Brif Swyddog Gweithredol parhaol. 

Mae’r ffenest ymgeisio ar agor tan fis Chwefror 13eg.