Skip to main content

Cadeirydd - Chwaraeon Cymru

Byddwch yn atebol i’r Dirprwy Weinidog dros y Celfyddydau a Chwaraeon ar gyfer Chwaraeon Cymru ac am gyflawni blaenoriaethau strategol. Mae datblygu a chynnal perthynas agos â'r Dirprwy Weinidog ac aelodau allweddol o Lywodraeth Cymru yn rhan hanfodol o rôl y Cadeirydd. 

Darllen mwy yma.