Skip to main content

Criced Cymru

Cynorthwyydd y Prif Weithredwr ac Ysgrifennydd y Bwrdd

Yn sgil ymddeoliad, ac o ganlyniad i’n cylch gwaith a’n cyfrifoldebau cynyddol, rydym wrthi’n chwilio am Gynorthwyydd llawn amser i’r Prif Weithredwr, a fydd hefyd yn gweithredu fel Ysgrifennydd y Bwrdd ac yn chwarae rôl allweddol yn sicrhau ein bod yn parhau i gyflawni’n strategaeth Ysbrydoli Cenedlaethau, gan alluogi’r Uwch Bwyllgor Gweithredol i weithredu yn y modd mwyaf effeithlon posib.

Dyddiad Cau: 1af Mehefin 2022