Skip to main content

Golff Cymru

Swyddog Gweinyddol - Datblygu a Gwasanaethau Clwb

Mae Golff Cymru yn awyddus i recriwtio Swyddog Gweinyddol llawn amser yn ei swyddfeydd yng Nghathonnen, Casnewydd, De Cymru. 

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn rhan o dîm gweinyddol bach a bydd yn cynorthwyo Golff Cymru i gyflawni ei amcanion drwy gyflawni ystod eang o dasgau gweinyddol, yn annibynnol ac fel rhan o dîm.

Dyddiad Cau: Dydd Sul 10 Ebrill