Skip to main content

Hoci Cymru

Cynorthwy-ydd Cynnwys Digidol

Bydd y Cynorthwy-ydd Cynnwys Digidol yn gweithio’n agos gyda’n Rheolwr Cyfathrebu a Marhnata I greu cynnwys ar gyfer ein sianeli digidol, a diweddaru a chynnal gwefan Hoci Cymru.

Bydd hefyd yn cynorthwyo gydag ymgyrchoedd cyfathrebu a marchnata allweddol, fel hyrwyddo digwyddiadau a chystadlaethau ryngwladol.

Dyddiad Cau: Dydd Llun 6 Rhagfyr