Skip to main content

Hoci Cymru

Gweithredwr Hoci Cerdded x 2

Gan weithio'n agos gydag Arweinydd y Prosiect, byddwch yn trefnu, gweinyddu a chyflwyno rhaglen reolaidd o sesiynau Hoci Cerdded ar gyfer pobl 60+ oed.

Bydd y sesiynau'n cynnwys cymysgedd o weithgareddau Hoci Cerdded a chymdeithasu gyda the / coffi a lluniaeth.

Dyddiad Cau: Dydd Gwener 30ain Medi