Skip to main content

Nofio Cymru

Swyddog Digwyddiadau a Gwirfoddolwyr

Rôl y Swyddog Digwyddiadau a Gwirfoddolwyr fydd cefnogi’r gwaith o reoli a darparu rhaglen digwyddiadau Cenedlaethol dyfrol Cymru a helpu i wella ein gweithlu gwirfoddol ledled Cymru. Gweledigaeth Nofio Cymru yw ysbrydoli unigolion i gystadlu, dysgu a mwynhau gweithgareddau dŵr yng Nghymru.

Dyddiad Cau: 18fed Awst 2022