Skip to main content

Prifysgol Abertawe

Pennaeth Y Rhaglen – Pêl-Droed

Mae Clwb Pêl-droed Prifysgol Abertawe (SUFC) yn dymuno datblygu'r strwythur, y rhaglen, yr amgylchedd a'r diwylliant integredig i gefnogi chwaraewyr benywaidd a gwrywaidd i ymddiddori, datblygu ac ymdrechu ar gyfer llwyddiant drwy gynigion pêl-droed a futsal mewnol ac allanol.

Bydd deiliad y swydd yn darparu arweinyddiaeth ar draws rhaglenni pêl-droed a futsal, gan ddatblygu darpariaeth bresennol Clwb Pêl-droed Prifysgol Abertawe (SUFC)  a llwyddiant hyd yma.

Dyddiad Cau: 7 Hydref 2021

Darllen Mwy Yma